Dobro došli na zvaničnu web prezentaciju BOSS – Bosanske stranke

Mirnes Ajanović – Strategija borbe protiv korupcije (25.07.2000.) Parlament FBiH

NIŠTA SE NIJE PROMIJENILO

U PROTEKLE DVIJE DECENIJE

POD ZASTAVOM NEMORALA

Klikom na ikonicu pogledajte sadašnja upozorenja

Uvidom u sadržaj web stranice boss.ba možete pročitati o aktivnostima BOSS-a koje su posljednjih godina sakrivene od građana od strane Javnog RTV servisa i drugih režimskih medija. Web stranica boss.ba dokazuje da je više hiljada saopštenja, press konferencija i video inserata, sa konkretnim prijedlozima rješenja teške političke i ekonomske krize, sakriveno od strane medijskih sluga vladajućih stranaka!!!

NE DOZVOLITE DA VAS OPET PREVARE!!!           

29.07.2020. – u povodu ugrožavanja bezbjednosti građana naselja Slatina u Tuzli i migranata

Nepostupanje po Zaključku Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla od 13. jula 2020. godine (broj: 01/04-A-7749-2020), kojim se traži intervencija MUP-a TK zbog okupljanja migranata u naselju Slatina u Tuzli, ugrožava bezbjednost građana naselja ali i migranata koji nisu adekvatno zbrinuti u okolnostima pandemije koronovirusa, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Naselje Slatina u Tuzli je gusto naseljeno a migranti se okupljaju pored ulaza u zgrade i nalaze se pored velikog parka u kojem je svakodnevno veliki broj djece i penzionera, što izaziva posebnu zabrinutost građana, zbog čega je i reagovala Komisija za ljudska prava i slobode. Potrebno je odmah djelovati, uključujući MUP TK, Gradsku upravu Tuzla i nadležna ministarstva, na način da se za migrante odmah obezbijedi adekvatan smještaj u kojem će imati potrebno zbrinjavanje, te da se ubuduće ne uznemiravaju građani nemarnim odnosom vlasti prema rješavanju problema sa migrantima, koji se ostavljaju na teret građanima bez obzira na opasnost širenja koronavirusa, istakao je Mirnes Ajanović.

29.07. 2020.

27.07.2020. – u povodu antifašističkog praznika – 27. jula, Dana ustanka naroda BiH protiv fašizma

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je svim građanima Bosne i Hercegovine čestitku u povodu 79. godišnjice od dana kada su partizani 1941. godine počeli oružani ustanak protiv fašizma, napadom u Drvaru i drugim mjestima u BiH na Hitlerove fašističke formacije, u čijem sastavu su bili i domaći izdajnici. Većina građana su i tokom agresije na BiH 1992. – 1995. godine pokazali dosljednost antifašističkom opredjeljenju boreći se protiv sljednika Hitlerovih sluga.

Međutim, potrebno je ponovo upozoriti da fašizam nije nestao, i pojavljuje se u podmuklijem obliku, jer su evidentna negiranja borbe antifašista i slavljenje Hitlerovih sluga i monstruoznih zločinaca, posebno od strane vladajućih nacionalnih stranaka, uključujući i brojne lažne antifašiste koji se pokušavaju poturiti građanima kao socijaldemokratska alternativa i ljevica.

Antifašistički praznik obavezuje i na dužnost suprotstavljanja svim fašistima uključujući i moderne antiantifašiste, a kako bi se nastavile tekovine antifašističke revolucije i Titovih partizana, koji su zajedno sa svjetskom antifašističkom koalicijom pobijedili Hitlera.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, u ime Dana ustanka naroda BiH, i u inat fašistima i lažnim antifašistima, upućuje čestitke svim borcima antifašistima u oba odbrambena rata i svim građanima antifašistima, uz pozdrav – SMRT FAŠIZMU i antifašističku himnu – PADAJ SILO I NEPRAVDO, koja prikrivene fašiste i lažne antifašiste dovodi u stanje teškog psihičkog poremećaja.

U prilogu: Link videa sa obilježavanja 70 godina od ustanka naroda BiH, u Tuzli:

27.07. 2020 .

Jedan: Mirnes Ajanović

Fotomonografija

 ➡  Pridružite se BOSS – Bosanskoj stranci

Ujedinimo se u našoj borbi za stvaranje nove, pravednije i bolje Bosne i Hercegovine, kao i u borbi za očuvanje suvereniteta naše domovine!
ZAJEDNO SMO JAČI!