Dobro došli na zvaničnu web prezentaciju BOSS – Bosanske stranke

Mirnes Ajanović – Strategija borbe protiv korupcije (25.07.2000.) Parlament FBiH

NIŠTA SE NIJE PROMIJENILO

U PROTEKLE DVIJE DECENIJE

POD ZASTAVOM NEMORALA

Klikom na ikonicu pogledajte sadašnja upozorenja

Uvidom u sadržaj web stranice boss.ba možete pročitati o aktivnostima BOSS-a koje su posljednjih godina sakrivene od građana od strane Javnog RTV servisa i drugih režimskih medija. Web stranica boss.ba dokazuje da je više hiljada saopštenja, press konferencija i video inserata, sa konkretnim prijedlozima rješenja teške političke i ekonomske krize, sakriveno od strane medijskih sluga vladajućih stranaka!!!

NE DOZVOLITE DA VAS OPET PREVARE!!!           

04.12.2019. – u povodu održavanja vanredne sjednice Kolegija Gradskog vijeća Tuzla u vezi rasprave o zahtjevima za ukidanje komunalne naknade

Vanredna sjednica Kolegija Gradskog vijeća Tuzla u vezi rasprave o zahtjevima za ukidanje komunalne naknade, održaće se 9. decembra, a na insistiranje vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, o čemu je odlučeno takođe na vanrednoj sjednici Kolegija prilikom razmatranja uvrštavanja materijala u dnevni red Gradskog vijeća Tuzla.

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla je na vanrednu sjednicu pozvao gradonačelnika i predstavnike Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, kao predlagače sporne odluke o naplati komunalne naknade, koja je izazvala izrazito negativno reagovanje javnosti. Naloženo je Stručnoj službi Vijeća da se članovima Kolegija dostavi materijal koji sadrži pripadajuće propise, stenograme o raspravama u vezi naplate komunalne naknade, kao i predložene zaključke Gradskog vijeća, uključujući i zahtjev Komisije za ljudska prava i slobode da se odluka o komunalnim naknadama stavi van snage zbog zabranjene diskriminacije, jer je protivna odredbama člana 2. i 3. a u vezi sa članom 6. Zakona o  zabrani diskriminacije BiH.

02.12.2019. – u povodu zahtjeva Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla da se stave van snage odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima koje se odnose na naplatu komunalne naknade

Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, na prijedlog predsjednika Mirnesa Ajanovića, razmatrala je primjenu Odluke o komunalnim djelatnostima u dijelu naplate komunalne naknade, te je nakon analize iste u odnosu na odredbe Zakona zabrani diskriminacije BiH jednoglasno zauzet stav da je navedena naplata komunalne naknade u suprotnosti sa članovima 2. i 3. a u vezi sa članom 6. Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

Zbog zabranjene diskriminacije prema korisnicima centralnog grijanja kojima je nametnuto plaćanje komunalne naknade, Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla traži da Gradsko vijeće Tuzla izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima stavi van snage diskriminirajuće odredbe o naplati komunalne naknade.

Neophodno je da se od strane Stručne službe Gradskog vijeća Tuzla, u saradnji sa Službom za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica pripremi izmjena Odluke o komunalnim djelatnostima u cilju ukidanja spornih odredbi, kako bi se vijećnici mogli izjasniti u cilju ukidanja zabranjene diskriminacije, navedeno je u zahtjevu vijećnika Mirnesa Ajanovića upućenog Kolegiju Gradskog vijeća Tuzla.

Fotomonografija

 ➡  Pridružite se BOSS – Bosanskoj stranci

Ujedinimo se u našoj borbi za stvaranje nove, pravednije i bolje Bosne i Hercegovine, kao i u borbi za očuvanje suvereniteta naše domovine!
ZAJEDNO SMO JAČI!