Dobro došli na zvaničnu web prezentaciju BOSS – Bosanske stranke

Mirnes Ajanović – Strategija borbe protiv korupcije (25.07.2000.) Parlament FBiH

NIŠTA SE NIJE PROMIJENILO

U PROTEKLE DVIJE DECENIJE

POD ZASTAVOM NEMORALA

Klikom na ikonicu pogledajte sadašnja upozorenja

Uvidom u sadržaj web stranice boss.ba možete pročitati o aktivnostima BOSS-a koje su posljednjih godina sakrivene od građana od strane Javnog RTV servisa i drugih režimskih medija. Web stranica boss.ba dokazuje da je više hiljada saopštenja, press konferencija i video inserata, sa konkretnim prijedlozima rješenja teške političke i ekonomske krize, sakriveno od strane medijskih sluga vladajućih stranaka!!!

NE DOZVOLITE DA VAS OPET PREVARE!!!           

04.12.2019. – u povodu održavanja vanredne sjednice Kolegija Gradskog vijeća Tuzla u vezi rasprave o zahtjevima za ukidanje komunalne naknade

Vanredna sjednica Kolegija Gradskog vijeća Tuzla u vezi rasprave o zahtjevima za ukidanje komunalne naknade, održaće se 9. decembra, a na insistiranje vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, o čemu je odlučeno takođe na vanrednoj sjednici Kolegija prilikom razmatranja uvrštavanja materijala u dnevni red Gradskog vijeća Tuzla.

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla je na vanrednu sjednicu pozvao gradonačelnika i predstavnike Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, kao predlagače sporne odluke o naplati komunalne naknade, koja je izazvala izrazito negativno reagovanje javnosti. Naloženo je Stručnoj službi Vijeća da se članovima Kolegija dostavi materijal koji sadrži pripadajuće propise, stenograme o raspravama u vezi naplate komunalne naknade, kao i predložene zaključke Gradskog vijeća, uključujući i zahtjev Komisije za ljudska prava i slobode da se odluka o komunalnim naknadama stavi van snage zbog zabranjene diskriminacije, jer je protivna odredbama člana 2. i 3. a u vezi sa članom 6. Zakona o  zabrani diskriminacije BiH.

21.12.2019. – u povodu Husinske bune i Dana rudara

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović svim rudarima čestita godišnjicu Husinske bune i Dana rudara, podsjećajući da su se rudari prije 99 godina morali boriti za radnička i ljudska prava, a danas su prava rudara i građana na isti način ugrožena kao i 1920. godine.
Gospodi iz rudarskog rukovodstva i svih nivoa vlasti ponovo su puna usta čestitki i lijepih riječi o rudarima, radi šminkanja rudarske stvarnosti da bi se dobio privid uvažavanja internacionalnog radničkog praznika lijepim prodavanjem upakovane magle, dok se beskrupulozno zanemaruje izrazito teška pozicija u kojoj se ponovo nalaze rudari i uopšte radničke i boračke porodice. Pored borbe za egzistenciju svojih porodica, rudari se moraju boriti i protiv zanemarivanja tehničkog unapređenja rudnika i bezbjednijih uslova za obavljanje teškog i složenog rudarskog posla.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, podsjetio je na pismo koje je Tito uputio rudarima povodom 50-te godišnjice Husinske bune, u kojem stoji: “Husinska buna predstavlja veliki datum u historiji radničkog pokreta naše zemlje koji je već tada privukao pažnju progresivnih snaga Evrope. Goloruki husinski rudari odlučno i jedinstveno su se suprotstavili klasnom neprijatelju koji je svim sredstvima pa i oružjem, ugrožavao elementarnu egzistenciju radnika. Oni su branili pravo na život, hljeb i slobodu i spašavali su ne samo svoje porodice, već i porodice svojih drugova među kojima i slovenačkih rudara, prihvatajući ih po kućama siromašnog Husina i okolnih mjesta, i zaštićujući ih od nasrtaja žandarma i njihovih gospodara. To predstavlja divan primjer radničke borbe, bratstva i jedinstva i solidarnosti, što su husinski rudari iskazali na potresan način. Djelo husinskih rudara spada među one primjere koji su snažno nadahnjivali našu revolucionarnu borbu koja je okupljala i vodila naše narode u oružanoj borbi protiv fašizma i izdajničke buržoazije”. U potpisu Tito.

21. 12. 2019.

Fotomonografija

 ➡  Pridružite se BOSS – Bosanskoj stranci

Ujedinimo se u našoj borbi za stvaranje nove, pravednije i bolje Bosne i Hercegovine, kao i u borbi za očuvanje suvereniteta naše domovine!
ZAJEDNO SMO JAČI!