07.11.2000.

Saopštenje za javnost

u povodu sramotne najave izbornog inžinjeringa od strane OSCE-a

BOSS Logo 1

Bosanska stranka smatra da je višednevno kašnjenje izbornih rezultata koje je najavio Šef Misije OSCE-a u BiH, Robert Beri – sramotna najava izbornog inžinjeringa.

Bosanska stranka zahtijeva da se rezultati opštih izbora u BiH objave u roku 12 sati od zatvaranja glasačkih mjesta, što je normalna i obavezna praksa u svakoj demokratskoj zemlji na svijetu – a posebno u BiH obzirom na ogromna materijalna i tehnička sredstva kojima je međunarodna zajednica opskrbila Misiju OSCE-a u BiH.

Primjeri SR Jugoslavije, odnosno Kosova dokazuju da i u lošoj bezbjednosnoj i političkoj situaciji izborni rezultati mogu biti dostupni na vrijeme.

Kašnjenje izbornih rezultata je nedopustivo, skandolozno i sistemsko narušavanje demokratskih principa provođenja izbornog procesa od strane OSCE-a, koje je očigledno namijenjeno namiještanju izbornih rezultata u korist nacionalnih stranaka i SDP-a.

07.11.2000.

06.11.2000.

Saopštenje za javnost

u povodu zahtjeva federalnom Ministarstvu pravde i MUP-u da se vođenje istrage o postojanju osnovanih indicija o seksualnom zlostavljanju bosanskih žena zaposlenih u organizacijama međunarodne zajednice – dodijeli bh. istražnim organima

BOSS Logo 1

Bosanska stranka zahtijeva od federalnog Ministarstva pravde i MUP-a, da se u vođenje istrage o postojanju osnovanih indicija o seksualnom zlostavljanju bosanskih žena zaposlenih u organizacijama međunarodne zajednice – uključe bh. istražni organi, obzirom da se radi o djelima počinjenim nad bh. građanima i na teritoriji BiH.

Nedopustivo je da istragu o ovim slučajevima vode službenici međunarodnih organizacija čiji ugled je samim postojanjem indicija o seksualnom zlostavljanju, doveden u pitanje.

Obzirom da bh. ustavi nalažu nadležnim organima zaštitu građana, Bosanska stranka zahtijeva da se u cilju ispunjenja ustavnih obaveza, ali i u cilju objektivnosti i profesionalnosti vođenja istrage o seksualnom zlostavljanju bosanskih žena – uključi MUP, odnosno bh. odjeljenje Interpola obzirom da su osumnjičeni strani državljani.

06.11.2000.

04.11.2000.

Saopštenje za javnost

u povodu zahtjeva Bosanske stranke da se građanima BiH omogući glasanje sa ličnom kartom – bez obzira da li su registrovani u evidenciji OSCE-a

BOSS Logo 1

Bosanska stranka zahtijeva od Visokog predstavnika u BiH da donese odluku kojom se omogućava svim punoljetnim građanima BiH koji posjeduju ličnu kartu, da mogu izaći na glasanje bez obzira da li su registrovani u evidenciji OSCE-a.

BOSS podsjeća da je BiH međunarodno priznata zemlja, i da kao takva ima validnu proceduru izdavanja ličnih dokumenata – sa kojima građani, kao što je to praksa u svakoj drugoj zemlj, mogu izaći na izbore.

Bosna i Hercegovina je trenutno jedina zemlja na svijetu čiji građani, u duhu staljinističkih vremena, skoro svake godine moraju prolaziti procese registrovanja – čime su dovedeni u ravan automobila a ne glasača.

Ukoliko se međunarodni zvaničnici zaista zalažu za demokratiju i ljudska prava, bilo bi neophodno da građanima BiH omoguće pripadajuće im pravo – da kao svi ljudi na svijetu na izbore izađu sa svojom ličnom kartom.

04.11.2000.

03.11.2000.

Saopštenje za javnost

u povodu javnih izricanja podrške federalnom poslaniku Mirnesu Ajanoviću od strane građana i političkih stranaka

BOSS Logo 1

Bosanska stranka zahvaljuje svim građanima i političkim strankama koji su javno izrazili svoju podršku nastojanjima Mirnesa Ajanovića da obaveže PIK i OSCE na poštivanje principa demokratije – istinitosti i nepristranosti.

Posebnu zahvalnost BOSS izražava građanima Unsko-sanskog kantona koji su kao nepristrasni posmatrači učešća Mirnesa Ajanovića u debatnoj emisiji TV USK, prvi izrazili svoje protivljenje skandaloznom i nepravednom kažnjavanju predsjednika BOSS-a. Jasno je da je kažnjavanje Mirnesa Ajanovića u duhu dvostrukih aršina kojima je Izborna apelaciona potkomisija javnosti već ranije dala do znanja da je SDP-u više nego mati a ostalima zla maćeha.

Bosanska stranka ponovo upućuje otvoreni zahtjev Izbornoj apelacionoj potkomisiji i OSCE-u, da putem medija ili putem press konferencije, javnosti predstavi tzv. sporne detalje iz emisije TV Unsko-sanskog kantona – kako bi i ostali građani imali priliku sami procijeniti da li je bilo elemenata za izricanje ukora Mirnesu Ajanoviću, posebno iz razloga što se kandidat SDP-a u nemoći da pobije argumente koristio uvredljivim jezikom prema predsjedniku BOSS-a.

03.11.2000.

02.11.2000.

Saopštenje za javnost

u povodu otvorenog zahtjeva Izbornoj apelacionoj potkomisiji da putem sredstava informisanja javno prezentira sporne detalje na osnovu kojih je jednostrano donesen ukor predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića

BOSS Logo 1

Bosanska stranka upućuje otvoreni zahtjev Izbornoj apelacionoj potkomisiji da putem medija ili putem press konferencije, javnosti predstavi tzv. sporne detalje iz emisije TV Unsko-sanskog kantona – i da dopusti građanima da sami procijene da li se radilo o neistinitim izjavama.

Jasno je da je kažnjavanje predsjednika BOSS-a u duhu dvostrukih aršina kojima je Izborna apelaciona potkomisija javnosti već ranije dala do znanja da je SDP-u više nego mati a ostalima zla maćeha.

Bosanskoj stranci prilikom izricanja ukora nije dozvoljeno da kao druga strana u slučaju iznese činjenice, što je još jedan jasan indikator da Izborna apelaciona komisija nema argumente kojima bi valjano opravdala svoj postupak.

02.11.2000.

31.10.2000.

Saopštenje za javnost

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Visokom predstavniku u BiH – da proglasi odluku o uvođenju mjera za poboljšanje bezbjednosne situacije u BiH

BOSS Logo 1

Bosanska stranka poziva Visokog predstavnika u BiH Volfganga Petriča da zbog eskalacije nasilja u BiH proglasi odluku o uvođenju mjera kojim bi se uticalo na poboljšanje bezbjednosne situacije u BiH.

Iako je Bosanska stranka istim povodom zahtijevala i od Parlamenta F BiH usvajanje bezbijednosnih mjera koje bi ugrađivanjem u zakonsku regulativu pooštrile sankcije za nasilje, manekensko-politikantski način rada unutar ove institucije nije mogao dati pozitivne rezultate. Obzirom na ogroman broj lica koja posjeduju hladno i vatreno oružje, što svakodnevo rezultira nasiljem na ulicama, BOSS traži da Visoki predstavnik progalsi odluku o donošenju mjerakojima se članovi Krivičnog zakona i Zakona o prekršajima, koji se odnose na oružano i fizičko nasilje, usklađuju sa najstrožijim zakonskim propisima iz te oblasti koji trenutno vladaju unutar Evropske unije.

Takođe, BOSS zahtijeva da Visoki predstavnik donesenim mjerama da veća ovlaštenja MUP-u na polju zaštite imovine i života građana, te da naloži da MUP u saradnji sa IPTF-om poduzme hitnu akciju pronalaženja i oduzimanja nelegalno posjedovanog oružja. Ovim mjerama bi trebalo omogućiti da se, ako nadležni organi procjene kao neophodno, izvrši privremeno oduzimanje vatrenog oružja i privatnim licima sa urednom dozvolom, kao i da se se u policijskim upravama formira stalno dežurstvo pripadnika specijalne policije – koji će biti taktička podrška konvencionalnim policijskim snagama koje intervenišu prema dojavama građana o kršenju javnog reda i mira.

31.10.2000.

30.10.2000.

Saopštenje za javnost

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Volfgangu Petriču, za hitno donošenje obavezujuće odluke za međunarodne organizacije u BiH – kojom će se status zaposlenih iz reda lokalnog osoblja uskladiti sa važećim Zakonom o radu

BOSS Logo 1

Bosanska stranka zahtijeva da Visoki predstavnik u BiH Volfgang Petrič, u skladu sa svojim visokim ovlaštenjima hitno proglasi odluku kojom će obavezati sve međunarodne organizacije u BiH – da status svojih zaposlenih iz reda lokalnog osoblja usklade sa važećim Zakonom o radu.

Postojanje seksualnog zlostavljanja bh. žena zaposlenih u međunarodnim organizacijama u BiH, te ispražnjeni fondovi koji se finansiraju iz poreza na plate – čine hitnom potrebu da se crnoberzijanski uslovi pod kojima su u ovom organizacijama zaposleni bh. djevojke i mladići, usklade sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ukoliko Visoki predstavnik ne iskoristi svoja ovlaštenja i ne obaveže međunarodne organizacije u BiH da poštuju važeće zakone – biće to nastavak kršenja ljudskih prava domaćih radnika, ali i penzionera i ostalih građana koji direktno ispaštaju zbog rada na crno i neplaćanja poreza od strane Međunarodnih organizacija.

30.10.2000.

28.10.2000.

Saopštenje za javnost

u povodu drskog pokušaja stranih službenika OSCE-a da spriječe održavanje Svečane skupštine Bošnjačke zajednice kulture “PREPOROD” Gradačac, u povodu 10 godina obnoviteljskog rada

BOSS Logo 1

Bosanska stranka sa ogorčenjem osuđuje vandalsko ponašanje stranih službenika OSCE-a koji su danas u Gradačcu, u dvorani Sajma, spriječili održavanje Svečane skupštine Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u povodu 10 godina obnoviteljskog rada.

Iako je bilo dogovoreno da OSCE u 12.00 sati napusti dvoranu, gdje je održavan seminar, službenici OSCE-a su se drsko oglušili na više upozorenja.

Preko stotinu učesnika i gostiju Svečane skupštine “Preporoda”, oko sat vremena su stajali u hodniku, čekajući da OSCE napusti za “Preporod” ranije rezerviranu dvoranu. Kada je postalo jasno da OSCE ne namjerava dopustiti održavanje Svečane skupštine “Preporoda”, odlučeno je da se skup održi u skučenim prostorijama “Preporoda”. Učesnici i gosti Svečane skupštine s prezirom su prevazišli ovaj pokušaj vrijeđanja bošnjačke kulture i tradicije.

Bosanska stranka traži od OSCE-a da uputi javno izvinjenje učesnicima i gostima Svečane skupštine “Preporoda”, ali i bošnjačkom narodu koji u “Preporodu” ima centrište svoje kulture, tradicije i duhovnosti.

28.10.2000.

27.10.2000.

Saopštenje za javnost

u povodu brojnih zahtjeva građana upućenih Bosanskoj stranci – za provjeru načina korištenja stambenog fonda od strane funkcionera i simpatizera SDP-a

BOSS Logo 1

Vijećnici Bosanske stranke su na današnjoj redovnoj sjednici Opštinskog vijeća Tuzla pokrenuli proceduru provjere korištenja stambenog fonda na području ove opštine – u povodu mnogobrojnih pritužbi građana da su funkcioneri SDP-a, nasuprot izbornim obećanjima da će SDP poštivati imovinske propise, nezakonito vršili višestruke zamjene stanova.

Na osnovu brojnih navoda građana da su funkcioneri SDP-a, sebi, svojim rođacima, prijateljima, sekretaricama, vozačima pa čak i ljubavnicama nezakonito rješavali stambena pitanja, omogućavali dozvole za nadziđivanje stambenih zgrada i izgradnju garaža, omogućavali kupovinu poslovnih prostora po povoljnim cijenama i sl. – vijećnici BOSS-a su u cilju objektivnog informisanja građana zahtijevali da im se shodno Pravilima i Propisima PIK-a, u roku najviše sedam dana dostave podaci:

– Gdje su 1991. stanovali opštinski funkcioneri, službenici, sekretarice, vozači, direktori opštinskih preduzeća, predsjednici i članovi upravnih odbora preduzeća od opštinskog značaja, – kao što su Ivo Divković, Hasan Bećirević, Ekrem Šehović, Jasmin Imamović, Zehra Dropić, Refik Ahmedinović, Bahrija Tanović, Ernesta Mešić, Mirza Kušljugić, Maksim Joldić i mnogi drugi – te kako su rješavali stambeno pitanje do oktobra 2000.

27.10.2000.

25.10.2000.

Saopštenje za javnost

u povodu Programa mjera za sanaciju posljedica nastalih lošom bezbjednosnom situacojom u BiH

BOSS Logo 1

Bosanska stranka poziva Predsjedavajućeg Parlamenta F BiH da zakaže hitan nastavak 15. redovne sjednice – kako bi se u tački dnevnog reda “Sigurnosna situacija u BiH” razmatrao Program mjera koje je sačinila Bosanska stranka u cilju stabilizacije bezbijednosne situacije u BiH.

Programom stabilizacijskih mjera bezbjednosne situacije koji je usvojen od strane OV Tuzla i stavljen u proceduru Skupštine TK, predviđeno je:

1. Da se članovi Krivičnog zakona i Zakona o prekršajima, i drugi propisi koji se odnose na djela ubistva, pokušaja ubistva, ubistva u pokušaju, nanošenja teških tjelesnih povreda, razbojništva, oružane pljačke, narušavanja javnog reda i mira vatrenim oružjem, izazivanje opšte opasnosti vatrenim oružjem, i drugi članovi vezani za zloupotrebu vatrenog oružja, odnosno svih oblika nasilja – usklade sa najstrožijim zakonskim propisima iz te oblasti koji trenutno vladaju unutar Evropske unije

2. Da se pooštri član Zakona koji se odnosi na zloupotrebu vatrenog oružja u smislu pooštrenih sankcija za nedozvoljeno posjedovanje.

3. Da MUP poduzme akcije pronalaženja i oduzimanja nelegalno posjedovanog oružja.

4.   Da se naredi zabrana nošenja oružja na javnom mjestu i onim licima koja posjeduju urednu dozvolu, osim službenih lica na dužnosti.

5. Da se, ako nadležni organi procjene kao neophodno, izvrši privremeno oduzimanje vatrenog oružja i licima sa urednom oružanom dozvolom – do prestanka razloga za oduzimanje.

6. Da se u saradnji sa IPTF-om daju veća ovlaštenja policiji, u cilju efikasnog djelovanja u zaštiti građana.

7. Da se u policijskim upravama formira stalno dežurstvo pripadnika specijalne policije – koji će biti taktička podrška konvencionalnim policijskim snagama koje intervenišu prema dojavama građana o kršenju javnog reda i mira.

25.10.2000.