25.12.2015.

Press konferencija

u povodu usvojenog Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2016. godinu i realizaciji odluke o javnoj proslavi i dočeku Nove godine na Trgu slobode

21 godina - boss

Na posljednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je, između ostalog, i Program rada Vijeća za 2016. godinu, a predsjednik Kluba BOSS-a Mirnes Ajanović je tokom rasprave podsjetio da je u prošloj godini Vijeće realizovalo 584 materijala, a u prethodnoj 622 materijala, što dokazuje da je Gradsko vijeće Tuzla najaktivnija institucija vlasti u BiH. Na sjednici Vijeća prezentirana je i informacija o realizaciji priprema javne proslave i dočeka Nove godine na Trgu slobode, a shodno usvojenoj inicijativi predlagača Mirnesa Ajanovića sa prethodne sjednice Vijeća, te će pored objekta klizališta biti postavljena i bina kako bi se obezbijedila adekvatna muzika, a kompletno šetalište Korzo će se koristiti za druženje građana. Građani su pozdravili odluku Gradskog vijeća o javnoj proslavi Nove godine na otvorenom u Tuzli, a posebno jer je obezbjeđeno druženje građana uz besplatne tople napitke i prigodne prehrambene proizvode, što će prerasti u tradicionalno obilježavanje novogodišnje noći na Trgu slobode, uključujući i sve vjerske praznike, kao i druge prigodne manifestacije.Screenshot 1

25.12.2015.

23.12.2015.

Saopštenje za javnost 

u povodu namjere nosilaca pravosudnih funkcija da se medijima zabrani informisanje građana o funkcionisanju pravosuđa u BiH

21 godina - boss

Neprimjeren i neosnovan napad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH na FTV zbog izvještavanja u emisijama “Mreža” i “Pošteno” o djelovanju te državne institucije, pokazuje namjeru nosilaca pravosudnih funkcija da se medijima zabrani informisanje građana o funkcionisanju pravosuđa u BiH, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Javnost mora biti upoznata o načinu izbora sudija i tužilaca, i to bez namještenih i protokolarnih informacija kojima se nastoji od javnosti prikriti pravosudni nepotizam, korupcija i zloupotreba sudačko-tužilačkih funkcija u svrhe zaštite političkih moćnika i kriminalaca. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH namjerava pritiskom na medije zadržati status apsolutne neodgovornosti, što je nedopustivo, jer sve državne institucije moraju odgovarati javnosti i građanima koji ih finansiraju, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

23.12.2015.

18.12.2015.

Press konferencija

u povodu pristupanja realizaciji odluke Gradskog vijeća o organizaciji javne proslave i dočeka Nove godine na Trgu slobode

21 godina - boss

Nadležne resore službe i javna preduzeća Grada Tuzla pristupili su realizaciji odluke Gradskog vijeća o organizaciji javne proslave i dočeka Nove godine na Trgu slobode, a na osnovu inicijative predlagača Mirnesa Ajanovića, predsjednika Kluba BOSS-a. Shodno obrazloženju predlagača Mirnesa Ajanovića na sjednici Gradskog vijeća, Grad Tuzla će na jedinstven način obilježiti proslavu i doček Nove godine, bez izdvajanja budžetskih sredstava i troškova, jer će se koristiti resursi i oprema javnih preduzeća. Na Trgu slobode već je instaliran reprezentativan objekat klizališta u vlasništvu JKP “Pannonica”, gdje će biti postavljena i velika jelka, a adekvatnim ukrasima će se osvijetliti i kompletno šetalište Korzo, kako bi se što veći broj građana mogao uz prigodnu muziku družiti u novogodišnjoj noći. Predviđeni su za građane i besplatni topli napici i hrana, a upućen je poziv svim privrednim društvima da se pridruže javnom dočeku Nove godine i da građanima obezbijede besplatno svoje prehrambene proizvode, kako bi se i na taj način svojim konzumentima zahvalili na vjernosti. Zatraženo je angažovanje i Policijske uprave Tuzla, da bi se spriječilo nedozvoljeno korištenje petardi i drugih pirotehničkih sredstava, te obezbijedila adekvatna sigurnost građana. Gradsko vijeće Tuzla je obavezalo nadležne službe i javna preduzeća da 23. decembra na sjednici Vijeća prezentiraju informaciju o kompletnoj organizaciji javnog dočeka Nove godine, koji treba postati tradicija u cilju omogućavanja građanima bar dijela novogodišnje atmosfere gradova Evropske unije, i kako bi se građani mogli odrediti o načinu provođenja novogodišnje noći, istakao je na press konferenciji predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

boss1812

18.12.2015.

14.12.2015.

Saopštenje za javnost

u povodu sukoba policijskih struktura u BiH koji je rezultirao izrazitim ugrožavanjem bezbjednosne situacije u državi

21 godina - boss

Sukob unutar policijskih struktura u BiH i nedopustivo traumatiziranje građana novim oružanim prijetnjama, rezultirao je izrazitim ugrožavanjem bezbjednosnog stanja u državi, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Zvaničnici međunarodne zajednice u BiH i svi političari koji imaju mandat za donošenje odluka moraju zajedno sa policijskim funkcionerima organizovati zajednički sastanak na kojem treba usvojiti potrebne razumne odluke, kako bi se obezbijedila adekvatna sigurnost građana zakonitim i nepristranim djelovanjem policijskih organa ali i organa pravosuđa u BiH. Neophodno je na svim nivoima vlasti pokrenuti proceduru reforme policijsko-bezbjednosnog i pravosudnog sistema, u cilju sprječavanja bilo kakve zloupotrebe policijskih i pravosudnih organa u svrhe političkih ili bilo kakvih drugih manipulacija, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

14.12.2015.

10.12.2015.

Saopštenje za javnost

u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava

21 godina - boss

U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da je pravosuđe glavni generator kršenja ljudskih prava u BiH, jer građani nemaju adekvatnu mogućnost zaštite svojih prava putem pravosudnih institucija. Činjenica da građani u gotovo svakom sudskom predmetu podnose žalbe jer ne vjeruju sudu koji je odlučivao, dokazuje da građani s razlogom nemaju povjerenje u pravosudni sistem i sudske odluke. Evidentna je eskalacija radikalizacije u funkcionisanju pravosuđa u BiH, zbog sve otvorenijeg djelovanja u interesu političkih moćnika i kriminalaca, drastičnim kršenjem ustavom i međunarodnim konvencijama zagarantovanih prava građana na pravično suđenje. Nepovjerenje građana u pravosudni sistem i neophodnost provođenja reforme pravosuđa potvrđuje i izrazito mali broj procesuiranih sudija ili tužilaca i blage sankcije, jer Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, umjesto zaštite zakona i opšteg interesa, štiti lica koja nezakonitim djelovanjem krše prava građana, što rezultira generalnim kršenjem prava građana, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

10.12.2015.

08.12.2015.

Saopštenje za javnost

u povodu Inicijative za javnu proslavu i doček Nove godine na Trgu slobode u Tuzli

21 godina - boss

Mirnes Ajanović, predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla, dostavio je predsjedavajućem Vijeća prijedlog za uvrštavanje u Dnevni red sjednice tačku pod nazivom: Inicijativa za javnu proslavu i doček Nove godine na Trgu slobode.
U obrazloženju inicijative je navedeno: Shodno zahtjevima brojnih građana koji traže da se organizuje javna proslava i doček Nove godine na otvorenom, podnosim inicijativu da se obezbijedi javna proslava i doček Nove godine na Trgu slobode, te je potrebno da Gradsko vijeće ovlasti gradonačelnika da osnuje organizacioni odbor, kako bi se što prije pristupilo realizaciji inicijative.
Javna proslava i doček 2016. godine na otvorenom na Trgu slobode ne zahtijeva veća novčana sredstva iz Budžeta, iz razloga što je na Trgu slobode već instaliran reprezentativan objekat klizališta u vlasništvu JKP “Pannonica”, te da se u saradnji sa JU “Dom mladih” i ostalim javnim preduzećima Grada može bez novčane naknade obezbijediti sva potrebna oprema i prateća infrastruktura za postavljanje bine i organizaciju dočeka Nove godine. Grad ima više profesionalnih estradnih umjetnika, kao i brojne grupe i pjevače koji mogu obezbijediti građanima ugodnu atmosferu proslave i dočeka Nove godine na otvorenom. Sigurno je da bi brojna preduzeća i firme u Gradu učestvovali u sufinansiranju obilježavanja Nove godine na otvorenom, kako bi se približili svojim klijentima i putem takvog pozitivnog reklamnog načina, što bi obezbijedilo da obilježavanje novogodišnje proslave na otvorenom bude redovno.
Uz svo uvažavanje svih komunalnih i infrastrukturnih projekata, uključujući i komplikovanu ekonomsko-političku situaciju u državi, ne može se zanemariti obaveza Grada da svojim građanima novogodišnjim slavljem i druženjem na otvorenom – obezbijedi bar minimum optimizma i nade u bolju budućnost, koju brojni mladi, pa i stariji, odlaskom iz BiH traže u gradovima Evropske unije i širom svijeta, navedeno je u inicijativi Mirnesa Ajanovića.

08.12.2015.

25.11.2015.

Saopštenje za javnost

u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine i obaveze istrajavanja na usvajanju državnog zakona o zabrani fašističkog djelovanja

21 godina - boss

Uz čestitku građanima u povodu Dana državnosti BiH i 72 godine od zasjedanja ZAVNOBiH-a kada je obnovljena državnost BiH, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom izražava zabrinutost zbog djelovanja fašističkih organizacija iz Drugog svjetskog rata i neonacista, koji u saradnji sa političkim ekstremistima iz Republike Srpske i njihovim saveznicima iz Federacije – atakuju na antifašističku tradiciju naroda u BiH. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo je ukazao na obavezu usvajanja državnog zakona o zabrani fašističkog djelovanja, jer se mora obezbijediti krivično sankcionisanje nacionalističkog šovinizma i fašizma, koji u cilju razaranja države ispoljavaju fašističko-nacionalističke grupe i pojedinci uz podršku ekstremnih političara. Pokušaj ukidanja antifašističkih obilježja, izazivanje nacionalne netrpeljivosti djelovanjem fašističkih organizacija, nošenje nacionalističkih obilježja, nacionalističke parole i davanje fašističkih i nacionalističkih imena javnim ustanovama i drugim subjektima u cilju slavljenja Hitlerovih sluga i sljedbenika – zahtijeva obavezno krivično procesuiranje, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

25.11.2015.

24.11.2015.

Press konferencija

u povodu zabrinjavajućeg pravosudnog presedana da organizovane kriminalne grupe i kriminalna lica određuju ko će biti uhapšen, pritvoren i osuđen

21 godina - boss

Pravosuđe u Bosni i Hercegovini je u stanju zabrinjavajućeg presedana, jer je u službi organizovanih kriminalnih grupa i kriminalnih lica koja određuju ko će biti uhapšen, pritvoren i osuđen, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Svakodnevni pljačkaško-razbojnički teror nad građanima, koji su postali taoci brojnih kriminalnih grupa i pojedinaca, samo je dio javne spoznaje o servilnom odnosu tužilaštava i sudova prema zločinačkim interesima bosanskohercegovačke i inostrane mafije. Javnost mora biti upoznata i o zabrinjavajućoj i vrlo opasnoj okolnosti zauzimanja sudske prakse da je dovoljan iskaz samo dva osuđivana i aktivna kriminalca, i to bez bilo kakvih materijalnih dokaza ili vjerodostojnih svjedoka – da se zatraži od strane tužilaštva, a zatim po pravilu odredi od strane suda višemjesečni pritvor za lica koja se nađu na udaru kriminalnih grupa i raznih razbojnika. U takvom pravosudnom paradoksu, kada se brutalno krše procesne norme i ljudska prava, niko nije siguran da neće biti uhapšen, zatvoren i ponižen, a posebno nisu sigurni čestiti novinari, policajci, tužioci, sudije, advokati ili političari koji se usude suprotstaviti pravosudnoj mafiji, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

24112015

24.11.2015.

20.11.2015.

Press konferencija

u povodu namjere da se podizanjem izbornog praga legalizuje politika ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida, kao i definitivna podjela BiH

21 godina - boss

Najava vladajućih stranaka da namjerava obezbijediti podršku poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH za podizanje izbornog praga, rezultiraće legalizacijom politike ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida, kao i definitivnom podjelom BiH, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Rezultati prošlih i posljednjih Opštih izbora dokazuju da je i uz postojeći dvostruki izborni prag postavljen temelj za diktaturu nacionalnih podjela, tako da u Republici Srpskoj apsolutno dominiraju srpske stranke, u Federaciji u kantonima sa hrvatskom većinom hrvatske stranke, dok je Bošnjacima ostalo da budu multikulturni na preostalom dijelu teritorije BiH, uz apsolutnu diskriminaciju ostalih građana. Koalicija gotovo svih stranaka iz Federacije na posljednjim Opštim izborima nastupala je u Republici Srpskoj u koaliciji Domovina, a ostvaren je izborni rezultat od jedva 5 odsto, te bi najavljeno podizanje izbornog praga u potpunosti isključilo sve federalne političke stranke iz političkog djelovanja u Republici Srpskoj, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.Screenshot 1

20.11.2015.

13.11.2015.

Press konferencija

u povodu zabrinjavajuće šutnje izabranih zvaničnika na svim nivoima vlasti i svih drugih odgovornih funkcionera u državnim institucijama na stanje u kojem su građani BiH taoci kriminalnih grupa i raznih uličnih razbojnika

21 godina - boss

Izrazito je zabrinjavajuća šutnja izabranih zvaničnika na svim nivoima vlasti i svih drugih odgovornih funkcionera na stanje u kojem su građani BiH taoci kriminalnih grupa i raznih uličnih razbojnika, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Građani BiH su svakodnevno izloženi brutalnom nasilju kriminalaca i stanju potpune bezbjednosne nesigurnosti, te je nedopustiva šutnja i nereagovanje državnih policijskih agencija, pravosuđa, prekobrojnih poslanika i delegata, kao i preko stotinu predobro plaćenih ministara, njihovih zamjenika i savjetnika. Građani BiH nisu sigurni ni u svojom domovima, opravdano strahuju od običnog izlaska na ulicu, odlaska na posao ili u javni objekat, a posebno su zabrinuti za svoju djecu koja su dodatno izložena i brutalnom maloljetničkom kriminalu. Sva lica u državi koja se nalaze na bilo kakvoj javnoj funkciji moraju se staviti u službu zaštite građana i svojim konkretnim djelovanjem obezbijediti svima sigurno životno okruženje i slobodu kretanja bez straha od nasilja uzrokovanog sve češćim napadima razbojnika koji su i u službi političkog podzemlja, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

13112015

13.11.2015.