28.01.2019. – Kolegij Gradskog vijeća Tuzla prihvatio inicijativu Mirnesa Ajanovića, da se odredi budžetska stavka za liječenje djece i građana koji se ne mogu liječiti u BiH

Na sjednici Kolegija Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 22. januara, jednoglasno je usvojen sljedeći Zaključak: “Prijedlog Mirnesa Ajanovića se prihvata i upućuje kao Prijedlog Kolegija te se predlaže Gradskom vijeću Tuzla da se u dnevni red 29. redovne sjednice, kao tačka 1. uvrsti: Razmatranje i usvajanje prijedloga Kolegija Gradskog vijeća Tuzla za određivanje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, kao i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život”.

Usvojeni su, između ostalog, i sljedeći zaključci, koji će biti predloženi Gradskom vijeću na usvajanje: Gradsko vijeće Tuzla traži da se u Budžetu obezbijede novčana sredstva koja će biti odmah operativna i na raspolaganju i u slučajevima hitne liječničke potrebe, s obzirom na okolnosti slučajeva bolesti koje se ne mogu liječiti u BiH i kada je neophodno odmah obezbijediti novčana sredstva za plaćanje troškova prevoza i liječenja u drugim državama. Gradsko vijeće Tuzla zahtjeva od svih institucija izvršne i zakonodavne vlasti, od lokalnog do državnog nivoa, da odrede budžetske stavke za liječenje djece i građana koji se ne mogu liječiti u BiH, te da se u zavodima za zdravstveno osiguranje, koji posluju sa višemilionskim viškom sredstava, obezbijedi adekvatan novčani fond za liječenje.

28.01.2019.

24.01.2019. – u povodu izazivanja teške političke krize i upitne isplate federalnih penzija, plata, boračkih i socijalnih davanja radi napuhanih lidera

Masovna politička laktanja za funkcije novoizabrane vlasti ugrožavaju egzistenciju građana, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Umjesto obaveze konstituisanja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, te usvajanja federalnog budžeta, Finansijskog plana Fonda PIO i rješavanja nagomilanih problema – postaje upitna isplata penzija, plata, boračkih i socijalnih davanja. Odnos i novoizabrane vlasti prema građanima već je prešao sve razumne okvire i može se nazvati političkim terorizmom, u kojem su birači, ali i građani koji nisu glasali, taoci nemoralnih napuhanih političkih lidera i izabranih zvaničnika koji besramno pokazuju bolesnu glad za funkcijama.

Više je nego bezobzirno da tzv. vladajuće političke stranke i opozicija politikanstvom nameću tešku političku i međuentitetsku krizu radi borbe za funkcionerske fotelje, vlasti u javnim preduzećima i ustanovama i uhljebljenja bezbroj stranačkih potrčkala, nakon što je propao postizborni principijelni fazon da tzv. građanske stranke neće u koaliciju sa nacionalnim strankama, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

24.01.2019.

22.01.2019. – u povodu podnesene disciplinske prijave protiv dodatne sudije Općinskog suda u Tuzli Šejle Ćatić, zbog kršenja Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH

Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH podnesena je disciplinska prijava protiv dodatne sudije Općinskog suda u Tuzli Šejle Ćatić, zbog kršenja člana 56. tačka 8. i 9. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, a radi nemara u vršenju službene dužnosti i donošenja odluke kojom se očigledno krši zakon.

Dodatna sudija Šejla Ćatić, između ostalog navedenog u prijavi na 18 strana, u namjeri protuzakonitog ograničavanja političkog raspravljanja u toku zakonodavnog postupka, prekršila je izričitu normu člana 7. stav 1. tačka b) Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH, koji je lex specialis zakon, gdje je propisano da ne postoji odgovornost za izražavanja ako su iznesena u toku zakonodavnog, sudskog ili upravnog postupka. Svijest, volju i namjeru da dodatna sudija Šejla Ćatić donese nezakonitu odluku dokazuje Presuda od 17. 12. 2018. godine (broj: 32 0 P 329022 18 P), kao i brutalno ignorisanje sudske prakse viših sudova i Ustavnog suda BiH, a posebno presuda Vrhovnog suda Federacije BiH i Kantonalnog suda u Tuzli (broj: GŽ-123/05 od 06. 09. 2005. godine, P-20/04 od 23. 05. 2005. godine i 003-0-Gž-06-001887 od 06. 08. 2007. godine).

U zavisnosti od provedenog disciplinskog postupka i izrečene sankcije prijavljenoj dodatnoj sudiji Šejli Ćatić, odlučiće se i o podnošenju krivične prijave nadležnom tužilaštvu zbog sumnje u izvršenje krivičnih djela iz Krivičnog zakona Federacije BiH, član 357. Povreda zakona od sudije i član 380. Primanje dara i drugih oblika koristi, za šta je predviđena kazna od jedne do deset godina zatvora.

22.01.2019.

11.01.2019. – u povodu inicijative Mirnesa Ajanovića da se u budžetima svih nivoa vlasti u BiH odrede budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, kao i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život

Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović dostavio je prijedlog za uvrštavanje u dnevni red januarske sjednice inicijativu za određenje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, kao i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život. U obrazloženju je navedeno da Gradsko vijeće treba adekvatno odgovoriti na apele roditelja za prikupljanje novčane pomoći za liječenje djece, te je potrebno obezbijediti novčana sredstva koja će biti odmah operativna i na raspolaganju i u slučajevima hitne liječničke potrebe, s obzirom na okolnosti slučajeva bolesti koje se ne mogu liječiti u BiH i kada je neophodno odmah obezbijediti novčana sredstva za plaćanje troškova prevoza i liječenja u drugim državama. Mirnes Ajanović je predložio da Gradsko vijeće podnese zahtjev Skupštini i Vladi TK, Vladi Federacije BiH i domovima Parlamenta Federacije BiH, te Vijeću ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kako bi se i na tim nivoima vlasti odredila budžetska stavka za plaćanje liječenja djece i građana koji se ne mogu liječiti u BiH.

Okolnost da Zavod za zdravstveno osiguranje TK posluje sa viškom sredstva od oko 10 miliona maraka, a slično je i u drugim zavodima, obavezuje Gradsko vijeće da traži da ta institucija odredi posebni novčani fond za plaćanje liječenja djece u inostranstvu i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život.

Predloženo je da Gradsko vijeće Tuzla uputi preporuku svim opštinskim i gradskim vijećima, kao i kantonalnim skupštinama, da podrže plaćanje liječenja djece i građana iz budžeta institucija u BiH, navedeno je u inicijativi Mirnesa Ajanovića.

11.01.2019.