06.12.2019. – u povodu zahtjeva vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića da se uvedu subvencije socijalno ugroženim građanima za plaćanje komunalnih usluga koje vrše javna preduzeća

04.12.2019. – u povodu održavanja vanredne sjednice Kolegija Gradskog vijeća Tuzla u vezi rasprave o zahtjevima za ukidanje komunalne naknade

02.12.2019. – u povodu zahtjeva Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla da se stave van snage odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima koje se odnose na naplatu komunalne naknade