14.02.2020. – u povodu podnesene žalbe protiv rješenja o utvrđivanju obveznika plaćanja komunalne naknade, a u cilju dokazivanja nezakonitosti naplate komunalne naknade

28.01.2020. – u povodu zakazane tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla radi rasprave o problematici aerozagađenja na području Grada Tuzla