Entries by import

19. januar 1998.

u povodu javnog priznanja Elektro-distribucije da svjesno krši Zakon naplačujući pod prinudom zastarjele račune za električnu energiju