19. oktobar 1998.

Nacrt programa Bosanske stranke o definisanju ustavnih kategorija vlasništva

Read more

12. oktobar 1998.

O ustavnim kategorijama vlasništva – u povodu nezakonite i neustavne tranzicije društvene imovine

Read more

6. oktobar 1998.

Komentar izbornih rezultata

Read more

30. avgust 1998.

Zašto je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TPK, odnosno prof. dr Nihada Latifagić donijela Odluku (broj: 10/1-452-24-2/98 od 24. 08. 1998.) da knjiga Mirnesa Ajanovića “Bosanski program” ne spada pod kriterije pisanih sadržaja koji, po članu 19. tačka 13., mogu biti oslobođeni plaćanja poreza na promet?

Kako je Federalno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na osnovu istog člana na koji se poziva gospođa Ministarka, donijelo Mišljenje (broj: 02-413-4716/98 od 28. 08. 1998.) o oslobađanju knjige “Bosanski program” Mirnesa Ajanovića od plaćanja poreza na promet?

Read more

19. avgust 1998.

Prezentacija Nacrta programa Bosanske stranke za reorganizaciju i ustrojstvo Vojske Federacije BiH i Vojske Republike Srpske

Read more

12. avgust 1998.

u povodu prevarantskih i nezakonitih radnji prilikom prijema kandidata u profesionalnu armiju Vojske Federacije

Read more

07. avgust 1998.

u povodu manifestacije obilježavanja 120. godišnjice pobjede tuzlanskih branitelja nad XX pješačkom divizijom Austrougarske vojske (10. avgust 1878. – 10. avgust 1998.)

Read more

4. avgust 1998.

u povodu učestalog istjerivanja boračkih porodica iz stanova Read more

15. juli 1998.

u povodu predstavljanja novog plakata i promocija novih zaštitnih simbola Bosanske stranke

Read more

30. juli 1998.

O obilježavanju 27. jula Read more