20. februar 1998.

u povodu informacije da ukupni godišnji troškovi federalne administracije iznose više od 93 miliona KM i u povodu usvajanja Nacrta Zakona o kantonalnim porezima od strane Tuzlansko-podrinjskog kantona Read more

05. februar 1998.

u povodu najave Elektroprivrede BiH da će građanima, ovog dijela Federacije, isključiti grijanje i vodu

Read more

02. februar 1998.

u povodu reaktuelizacije arbitražne odluke za Brčko

Read more

19. januar 1998.

u povodu javnog priznanja Elektro-distribucije da svjesno krši Zakon naplačujući pod prinudom zastarjele račune za električnu energiju

Read more