06.03.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu donošenja konačne arbitražne odluke o statusu Brčkog

BOSS Logo 1

Bosanska stranka pozdravlja konačnu arbitražnu odluku kojom se omogućava da Brčko kao bh distrikt, u kojem će se realizovati svi principi kojima dugoročno teži postdejtonska država, ima polaznu osnovu centrišta političke budućnosti Bosne i Hercegovine.

Kao i uvijek do sada, potvrđen je stav Bosanske stranke – da Brčko ne treba dijeliti između Federacije BiH i Republike Srpske, jer je više nego jasno da brčanski politički čvor ne može biti presjecan degresivnim putevima koji vode produbljenju podjela među bh narodima. Svaka druga varijanta izuzev Brčkog kao zajedničkog grada Bošnjaka, Srba i Hrvata i embriona reintegracije BiH – vodila bi suprotnom putu od onoga kakvog žele građani Bosne i Hercegovine.

06.03.1999.

20.02.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu apela Saveza udruženja građana penzionera Tuzlansko-podrinjskog kantona da se izvrši izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

BOSS Logo 1

Bosanska stranka ponovo upozorava Vladu Federacije BiH da izmjenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju treba sprovesti po hitnom postupku, i to tako, da se moraju definisati striktne odredbe koje će uspostaviti ekonomsku i pravnu sigurnost penzionera, kako bi se zaštitila njihova ljudska prava.

Bosanska stranka posebno upozorava na članove 45, 50 i 51. shodno kojim je usklađivanje penzija sa rastom plata i troškova života – obavezno, međutim, zbog protupravnih formulacija, ta obaveza se još uvijek ne poštuje.

Bosanska stranka smatra da se obaveza usklađivanja penzija sa rastom plata mora poštovati, i ni u kojem slučaju ne smije se uslovljavati klauzulom ”ako ima raspoloživih sredstava kod nosioca osiguranja”.

Zbog niza proizvoljnosti – sadašnja prosječna penzija je ispod zakonskog nivoa za 61 odsto, odnosno, svaka pojedinačna penzija je umanjena za ovaj iznos.

Bosanska stranka zahtijeva od nadležnih institucija, odnosno Vlade Federacije BiH – da se izvrši hitna izmjena postojećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, i da se jasnom zakonskom regulativom – konačno počnu rješavati nagomilani problemi penzionera.

20.02.1999.

19.02.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu Prijedloga zakona o restituciji, kojim bi se oduzela imovina građanima i pravnim licima

BOSS Logo 1

Bosanska stranka se više puta obraćala javnosti u povodu Prijedloga zakona o restituciji, koji bi mogao imati krajnje negativne posljedice za one građane i pravna lica koji žive i rade u tzv. “nacionalizovanim” dobrima.

Predmet restitucije – stanovi, poslovne zgrade i zemljišta, su ona materijalna dobra koja su opravdano nacionalizovana, u svrhu zbrinjavanja siromašnog sloja društva.

Zakonom o nacionalizaciji, u bivšem sistemu, izvršen je svojevrstan socijalni program, koji je omogućio pravednije odnose u društvu.

U tom smislu, Bosanska stranka se oštro protivi Prijedlogu zakona o restituciji, kojim bi sudbina nosilaca stanarskog prava – isključivo zavisila od volje bivših vlasnika i neobaveznosti države.

Primjera radi, ovim zakonom, neopravdano bi se potraživalo oko 18.000 stanova. Oduzimanjem stanarskog prava građanima čiji su stanovi predmet restitucije, stvorilo bi se gotovo 100.000 beskučnika, što je neprihvatljivo.

Bosanska stranka zahtijeva od nadležnih federalnih institucija da se ne dozvoli da ovaj krajnje nepravedan Prijedlog zakona uđe u skupštinsku proceduru.

19.02.1999.

18.02.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu nepriznavanja radnog staža umrlog bračnog druga, prilikom sklapanja ugovora o otkupu stana

BOSS Logo 1

Bosanska stranka je već upozoravala javnost da Zakon o otkupu stana u sebi sadrži mnoge nepravilnosti, koje mogu da izazovu krajnje negativne reakcije za građane koji se spremaju da otkupe stan.

Tako se član 21. Zakona o otkupu stana, kojim se ne priznaje radni staž umrlog bračnog druga, može protumačiti kao svojevrsno državno kažnjavanje zbog smrti jednog od bračnih drugova.

S obzirom da su ovi ljudi čitav svoj radni vijek izgrađivali i ulagali u ovu državu, da su jedan dio svog rada uložili i u stambeni fond, nedopustivo je da današnje vlasti krajnje nemoralnom odlukom uskrate njihove porodice, za ono što im po svim moralnim i pravnim normama pripada.

Ne treba posebno napominjati da većina ovih porodica živi na ivici siromaštva, i nemanja materijalne mogućnosti da prikupe ni neophodnu dokumentaciju, a kamoli da mogu mjesečno izdvajati praktično uvećana sredstva za otplaćivanje stana.

Bosanska stranka traži od Vlade Federacije BiH da se član 21. Zakona o otkupu stana – pod hitno izmijeni, i da se zakonskom regulativom, prilikom otkupa stana, prizna i radni staž umrlog bračnog druga.

18.02.1999.

17.02.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu Zakona o otkupu stana, koji je najveća pljačka građana na teritoriji bivše Jugoslavije

BOSS Logo 1

Bosanska stranka je nekoliko puta upozoravala nadležne državne organe da se ne slaže sa usvajanjem Prijedloga zakona o otkupu stana, jer u sebi sadrži brojne negativnosti.

Stupanjem na snagu Zakona o otkupu stana, logično je da su na površinu isplivale ne male nepravde koje su sadržane u ovom Zakonu – počevši od preskupih taksi za neophodnu dokumentaciju, kao i prilično kratkog roka za podnošenje zahtjeva, nepriznavanja radnog staža umrlog bračnog druga i td.

Međutim, Bosanska stranka smatra da je najveća nepravda učinjena katastrofalnom entitetskom razlikom u cijenama po kvadraturi stana.

Tako u Sarajevu kvadratni metar stana košta 720 KM, u Tuzli 600 KM, a u Banja Luci – 175 KM. Ako se još uporede Hrvatska i SR Jugoslavija, u kojima je proces otkupa stanova završen, i to po cijenama duplo manjim nego kod nas, onda ispada da je Zakon     o otkupu stana, koji je usvojen u Skupštini Federacije BiH – od strane aktuelne vlasti Federacije BiH – najveća pljačka građana na teritoriji bivše Jugoslavije.

Pozivajući se na sve propuste koji su napravljeni u Zakonu o otkupu stana, Bosanska stranka – zahtijeva od Vlade Federacije BiH da ovaj Zakon vrati ponovo u skupštinsku proceduru, kako bi se iznašla pravednija rješenja.

17.02.1999.

13.02.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu blokiranja budžeta Tuzlansko-podrinjskog kantona

BOSS Logo 1

Sa stanovišta Bosanske stranke, blokiranje budžeta Tuzlansko-podrinjskog kantona od strane nadležne Finansijske policije, za koju nadležne vlasti, po svim indicijama korumpiranog Kantona, navodno, ne znaju ko ih je ovlastio da vrše inspekciju – predstavlja flagrantno kršenje Povelje prava o radu, jer se određenoj kategoriji radnika ne mogu isplatiti njihove plate.

Ne ulazeći u očiti stranački obračun, Bosanska stranka smatra da su time oštećeni građani i oni radnici koji svoje plate ostvaruju iz budžeta TPK-a, tj. u zdravstvu, prosvjeti, kulturi, policiji i td.

Stoga, Bosanska stranka zahtijeva od kantonalnih vlasti i Finansijske policije, neovisno od njihovih međusobnih razmirica da – hitno deblokiraju račun.

13.02.1999.

11.02.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu uslovljavanja otkupa stanova protuzakonitom naplatom stanarina

BOSS Logo 1

Bosanska stranka je već upozoravala javnost u povodu birokratske otimačine koja iznosi i po nekoliko stotina maraka – za preskupe takse koje su građani dužni da plate prilikom prikupljanja dokumentacije za otkup stana.

Međutim, i pored toga, s obzirom da je ova ista vlast u saradnji sa “Elektrodistribucijom”, izvršila protuzakonito naplaćivanje električne energije, i PTT-a, onda gotovo i ne iznenađuje još jedna protuzakonita inovacija nadležnih institucija vlasti – uslovljavanjem otkupa stana, koji su građani, inače, svojim radom već platili, i naplatom zaostalih ratnih stanarina.

Bosanska stranka ponovo upozorava vlast – da u Zakonu o obligacionim odnosima jasno stoji – da se naplata računa starijih od godinu dana ne može izvršiti, niti se dug, do jedne godine, može naplatiti bez sudske odluke.

Bosanska stranka energično zahtijeva zaustavljanje ucjene građana, budući da je riječ o neviđenom protupravnom postupku.

11.02.1999.

10.02.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu neusklađivanja penzija sa rastom plata i troškova života, a što je rezultiralo protuzakonitim umanjenjem penzija za 61 odsto

BOSS Logo 1

Bosanska stranka smatra da izmjenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju treba sprovesti po hitnom postupku, i to tako, da se moraju definisati striktne odredbe usklađivanja penzija sa platama.

Usklađivanje penzija bilo je obavezno i u prethodnom, a isto tako obavezno je i u novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu jula protekle godine, međutim, još uvijek se ne poštuje obaveza usklađivanja penzija sa rastom prosječne plate i troškova života.

Bosanska stranka smatra da usklađivanje penzija sa rastom plata mora biti obavezno, i ni u kojem slučaju ne smije se uslovljavati klauzulom ”ako ima raspoloživih sredstava kod nosilaca osiguranja”.

Analizom ekspertnog tima Bosanske stranke konstatovano je da prosječna penzija, u odnosu na rast plata i troškova života, treba     biti veća za 61,088 odsto od sadašnje, što znači da se ovo povećanje odnosi na svaku pojedinačnu penziju.

Stoga, Bosanska stranka zahtijeva od resornog ministarstva, Savjeta društvenog fonda PIO BiH, stručnih službi fonda, premijera Vlade Edhema Bičakčića – da se Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju – konačno počnu rješavati nagomilani problemi najugroženije populacije, koja je, ne smije se zaboraviti, izgradila državu.

10.02.1999.

04.02.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu izjave člana Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića da bi ponovo, da ima priliku, donosio iste odluke

BOSS Logo 1

Bosanska stranka s ogorčenjem osuđuje nehumane, antibošnjačke i antibosanske izjave koje je u intervjuu za RTV TPK dao član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.

Na pitanje: “Da li ste danas više nego 92. godine uvjereni u ispravnost puta kojim vodite Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu?”, gospodin Izetbegović kaže: (citiramo) “Ja znam samo ovo, da se ponovo nađem u 92., 91. godini, da bi, što se mene lično tiče, uradio istu stvar” (završen citat).

Političkom logikom rečeno, g. Izetbegović ne želi priznati da je griješio, i namjera mu je sve što se dogodilo imenovati najboljim mogućim rješenjem za državu Bosnu i Hercegovinu i bošnjački narod.

Nekadašnji prvi čovjek državnog Predsjedništva zaboravlja da je Bosna i Hercegovina imala čitav niz alternativa u odnosu na stradanje 300.000 građana, odnosno 200.000 Bošnjaka, i na svođenje bošnjačkog naroda na teritoriju od 22 odsto.

Ako bi i danas učinio isto, to znači da su prošla stradanja moguća i u budućnosti, jer legitimni zastupnik interesa bošnjačkog naroda nije u stanju da ponudi išta bolje od najgoreg.

Bosanska stranka podsjeća na mogućnost iz 1992. kada je Aliji Izetbegoviću u Lisabonu nuđeno da pristane na entitetsko uređenje po kojem bi Bošnjaci imali 44 odsto bh teritorije, bez rata, i gdje bi u svim opštinama u kojima su većina – bili svoji na svome. Podsjećamo na sve mirovne planove prije Dejtonskog, koji su za Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu bili bolji od posljednjeg, a koje je Alija Izetbegović odbio. Podsjećamo da se za vrijeme odbijanja mirovnih rješenja u Bosni i Hercegovini ginulo, i da ni Markala, ni Kapije, ni Srebrenice ni drugih stratišta ne bi bilo da je Alija Izetbegović imao više političke mudrosti, ako već nema suosjećanja za žrtve koje su rezultat njegovog sljepila.

Kad danas, poslije svega, Alija Izetbegović kaže da bi učinio isto, on priznaje zločin prema vlastitom narodu, vjeri i Bosni i Hercegovini, jer više niko ne može povjerovati da u Bosni i Hercegovini, a pogotovo za bošnjački narod – nije moglo biti bolje.

04.02.1999.

30.01.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu inicijative nadležnih institucija vlasti da prisilno izvrši naplatu televizijske pretplate, i to putem računa “Elektrodistribucije”BOSS Logo 1

Bosanska stranka smatra da bi piratska naplata televizijske pretplate – predstavljala još jednu u nizu pljačkaških avantura vladajućeg establišmenta.

Da se radi o vješto uvezanom sistemu državnog kriminala, vidi se iz same inicijative, u kojoj stoji, da se televizijska pretplata naplaćuje putem računa – “Elektrodistribucije”. To znači da bi građani bili prisiljeni plaćati televizijsku pretplatu, inače bi im u protivnom – bila isključena električna energija.Takav čin zadirao bi u elementarna ljudska prva da svaki građanin ima slobodu da prema svome afinitetu bira duhovne – pa i televizijske sadržaje koje želi ili ne želi gledati.

Bosanska stranka smatra ovu inicijativu sramnom intencijom odveć dokazanog državnog terorizma nad građanima, i stoga apeluje na zakonodavnu vlast i ostale političke subjekte da ovu inicijativu ne uzimaju u razmatranje.

30.01.1999.