22. oktobar 2000.

u povodu nepostojanja programa zaštite od epidemija u nadležnim kantonalnim ministarstvima

Read more

20. oktobar 2000.

u povodu najave provođenja SDP modela vlasti u svim dijelovima BiH

Read more

19. oktobar 2000.

u povodu sramnog SDP-ovog bojkota proglašenja odluke o formiranju Zeničkog univeziteta

Read more

18. oktobar 2000.

u povodu zahtjeva za ukidanje Nezavisne komisije za medije

Read more

17. oktobar 2000.

u povodu Okruglog stola na temu implementacije odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda i građana BiH

Read more

14. oktobar 2000.

u povodu zahtjeva Bosanske stranke za ukidanje poreza na novine

Read more

13. oktobar 2000.

u povodu inicijative Bosanske stranke za formiranje jednokratnog fonda za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u BiH

Read more

11. oktobar 2000.

u povodu OSCE-ovog poziva Konsultativnom vijeću političkih partija za diskusiju o pripremama za sljedeće izbore

Read more

10. oktobar 2000.

u povodu zahtjeva Bosanske stranke za ukidanje poreza na knjige

Read more

08. oktobar 2000.

u povodu zahtjeva OSCE-u, Izbornoj apelacionoj potkomisiji i Nezavisnoj komisiji za medije za sankcionisanje kandidata SDP-a i Fronta slobode

Read more