NIŠTA SE NIJE PROMIJENILO U PROTEKLE DVIJE DECENIJE.

SVE NA ŠTA SMO UPOZORAVALI I NA OPŠTIM IZBORIMA 2010. GODINE, 
DANAS SE MOŽE PONOVITI OD RIJEČI DO RIJEČI
POGLEDAJTE DIO ONOGA NA ŠTA JE UPOZORAVAO MIRNES AJANOVIĆ