BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović

Aktuelno

NIŠTA SE PROMIJENILO NIJE

Sve ono na šta je BOSS upozoravao vladajuće strukture proteklih godina, danas se može ponoviti od riječi do riječi!

POGLEDAJTE UPOZORENJA