02. august 2001.

u povodu pokretanja procesa vještačenja kod Općinskog tužilaštva Tuzla – o ugrožavanju zdravstvene bezbijednosti građana od strane člana predsjedništva SDP-a i guvernera TK Selima Bešlagića i njegovih saradnika

Aktom Federalnog tužilaštva broj KTA-208/01 od 12.7.2001. Bosanska stranka je obaviještena da se predmet pokrenut na osnovu predstavke Bosanske stranke – o ugrožavanju zdravstvene bezbjednosti građana od strane bivšeg načelnika Općine Tuzla Selima Bešlagića i njegovih saradnika – po prijedlogu Općinskog tužilaštva Tuzla nalazi u fazi vještačenja.

Prema dokumentima u krivičnoj prijavi na osnovu koje je pokrenuto vještačenje, bivši načelnik, aktuelni guverner i član predsjedništva SDP-a Selim Bešlagić sa saradnicima – je svjesno ugrozio zdravstvenu bezbjednost građana – dajući 21.10. 1997. nalog za izdavanje pokvarene hrane tuzlanskim mališanima i penzionerima, iako je na osnovu nalaza Veterinarskog zavoda Tuzla, znao da je sir neispravan za upotrebu.

I akt Opštine Tuzla broj 04-150/00, ukazuje na osnovanost sumnje da su odgovorni funkcioneri Opštine Tuzla svjesno počinili krivično djelo ugrožavanja zdravstvene bezbijednosti građana – jer su nakon otkrivanja afere pokušali obmanuti javnost da su odustali od sporne podjele.

Bosanska stranka poziva bivšeg načelnika i aktuelnog guvernera TK Selima Bešlagića da podnese moratorij na funkcije koje obavlja – dok nadležno tužilaštvo ne dovrši proces vještačenja i utvrdi osnovanost sumnje za krivična djela funkcionera u Općini Tuzla.

You may also like...