02.10.2012.

u povodu prezentacije dokaza o radikalizaciji nedemokratskog djelovanja vladajućih stranaka, a posebno SDP-a

BOSS_LogoPredsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava na radikalizaciju djelovanja vladajućih stranaka, a posebno nedemokratskog SDP-a zbog necivilizacijskog onemogućava djelovanja opozicije. SDP je izglasao da se oduzima riječ vijećniku ako govori o činjenicama koje SDP ne želi čuti, a ako nastavi govoriti – nalaže se udaljenje vijećnika sa sjednice. Ukoliko vijećnik ne bude poslušan i sam ne napusti sjednicu, pravi se pauza i naređuje obezbjeđenju da izbace vijećnika iz sale. Budžetskim novcem plaćeni su izbacivači koji će premlaćivati vijećnike ukoliko ne budu poslušnici SDP-a, što je svojstveno jedino režimima ogrezlim u tiraniji. (Dokaz: “Službeni glasnik Opštine Tuzla”, broj 7/11 – Poslovnik o radu Vijeća).

02.10.2012.

You may also like...