04.05.2006

Press konferencija

u povodu reakcija na neusvajanje ustavnih amandmana

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je na press konferenciji izrazio zahvalnost svim graðanima u zemlji i dijaspori na podršci Patriotskom bloku, odnosno patriotskim snagama koje su se suprotstavile pokušaju ubijanja BiH ustavnim amandmanima zasnovanim na nemoralnom sporazumu SDP-a, SDA i SDS-a. Zahvalnost je upućena i demokratskim medijima koji su omogućili prezentaciju argumentacije o pogubnosti usvajanja amandmana, kao i brojnim domaćim i Meðunarodnim pravnim ekspertima, na ćelu sa profesorom Frensisom Bojlom. Neusvajanje podmuklih ustavnih amandmana obezbijedilo je budućnost BiH, neuporedivo povoljniju od izvjesne budućnosti u kojoj bi podjela države, prema sporazumu SDP-a, SDA i SDS-a – zavisila od odluke ratnog zloćinca Radovana Karadžića. Zvanićan stav Evropskog parlamenta istaknut putem predsjednika Komisije za saradnju sa zemljama jugoistoćne Evrope – da neusvajanjeustavnih amandmana nije prepreka za pregovore o stabilizaciji i pridruživanju i da neće biti nikakvih sankcija, dokazuje manipulatorsku kampanju SDP-a i SDA da će
neusvajanje protudržavnih ustavnih amandmana rezultirati sankcijama prema BiH.

 

04.05.2006.

 

You may also like...