05. april 2002.

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Federalnom tužilaštvu – za reviziju odbačenih krivičnih prijava protiv Selima Bešlagića

Član glavnog odbora Bosanske stranke, advokat Faruk Balijagić, uputio je federalnom tužitelju Zahtjev za reviziju krivičnih prijava protiv Selima Bešlagića – koje su neutemeljeno odbačene od strane Opštinskog tužioca Šesenama Ćosića.

Protiv bivšeg advokata SDP-a Šesenama Ćosića pred Opštinskim sudom već se vodi krivična istraga pod brojem Ki: 42/02 – zbog zastrašivanja građana, posebno članova i simpatizera Bosanske stranke, dekriminiziranim djelom klevete.

Činjenice koje je prikupila i dostavila Bosanska stranka jasno ukazuju da Šesenam Ćosić zastrašivanjem građana vrši prikrivanje kriminala vlastodržaca, posebno prijavljenog i privilegiranog Bešlagića koji je zloupotrebom položaja stekao nezakonitu materijalnu dobit – što daje dovoljno osnova da federalni tužilac Marinko Jurčević izvrši reviziju odbačenih krivičnih prijava i suspenduje tužioca Šesenama Ćosića.

You may also like...