05. novembar 2000.

u povodu prezentacije dokaza o skandaloznoj i kontinuiranoj pristranosti OSCE-a prema SDP-u

Bosanska stranka je u više navrata prezentirala javnosti činjenice o skandaloznoj i kontinuiranoj pristranosti OSCE-a prema SDP-u – o čemu su na današnjoj press konferenciji prezentirani novi dokazi.

Na web stranici OSCE-a na Internetu mogu se pronaći podaci koji jasno potvrđuju da je Bosanska stranka u pravu kada tvrdi da je Misija OSCE-a u BiH u funkciji štita nad nesigurnom političkom opcijom SDP-a. Postoje egzaktni podaci da su zvaničnici SDP-a za lokalne i opšte izbore falsifikovali potpise kandidata, na šta je OSCE SDP-u izrekao samo ukor, dok su ostalim strankama smijenjeni nosioci lista sa upozorenjem na “teško kršenje Mirovnog sporazuma za BiH”.

Nedemokratsko ponašanje OSCE-a dokazuje i sankcionisanje federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića koji je kažnjen zbog navodnog iznošenja uvredljivih izjava, iako je upravo SDP-ov predstavnik kršio pravila PIK-a lažnim izjavama i grubim vrijeđanjem predsjednika Bosanske stranke.

Bosanska stranka je dostavila dokaze o teškim uvredama sa jasno izraženom mržnjom koje je visoki funkcioner SDP-a u više navrata uputio na račun predsjednika BOSS-a. OSCE je ostajao dosljedan svom ideološkom, umjesto profesionalnom izrazu uz odgovor (broj 00-ME-124) u svom već prepoznatljivom stilu, citiramo: “Izborna apelaciona komisija smatra da navedene izjave koje je dao gosp. Bešlagić predstavljaju samo političku retoriku”, završen citat.

Bosanska stranka će o nedemokratskom i samovoljnom ponašanju Misije OSCE-a u BiH detaljno izvijestiti Centralu OSCE-a u Beču, Vijeće Evrope, Vijeće za implementaciju mira i druge relevantne institucije međunarodne zajednice – i tražiti reviziju svih odluka kojima je favorizovan SDP na štetu opozicionih političkih stranaka i kandidata.

You may also like...