06. oktobar 2000.

u povodu svrgavanja diktatorskog režima Slobodana Miloševića

Bosanska stranka pozdravlja demokratsku odluku građana Savezne republike Jugoslavije da na političku karijeru Slobodana Miloševića, stave tačku – i tako sami implementiraju volju koju su izrazili na proteklim izborima.

Građani SRJ su konačno uzeli svoju sudbinu u vlastite ruke i tako pokazali da imaju potencijal za izgradnju demokratskog društva koje će biti enzim stabilizacije u regionu.

Da li će promjene koje se trenutno događaju u SRJ biti demokratske ili će nova vlast biti stara priča – zavisi isključivo od građana SRJ, koji su zajedno sa ostalim narodima bivše Jugoslavije deset godina plaćali skupu cijenu Miloševićeve diktatorske vladavine.

Srbija nakon 10 godina ponovo ima šansu postati dio Evrope i Svijeta.

You may also like...