07.03.2014.

u povodu mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima

BOSS Logo

U cilju podrške poljoprivrednim udruženjima sa područja Tuzlanskog kantona, čiji su predstavnici bili prisutni na press konferenciji, Mirnes Ajanović se obavezao da će u okviru nadležnosti kao vijećnik i predsjednik Komisije za zaštitu ljudskih prava inicirati da se tuzlansko Vijeće odredi konkretnim zahtjevima prema Skupštini TK, kako bi se zaštitili domaći proizvođači. Potrebno je zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi odrediti da visina sredstava za svaku godinu ne može biti manja od 5% vrijednosti poreskih prihoda godišnjeg budžeta kantona. Zatim, da se program i pravilnik za novčane podrške u poljoprivredi usvaja prije početka proljetne sjetve, da se ugovor o zakupu ili koncesiji zemljišta ne određuje kao obaveza za ostvarivanje prava na novčanu podršku, te da proizvođači koji počinju proizvodnju u prve dvije godine ostvare pravo na kapitalna ulaganja bez obzira da li su registrovali obrt. Sufinansiranjem troškova penzionog i zdravstvenog osiguranja i putem zemljoradničkih zadruga obuhvatio bi se veći broj sitnih poljoprivrednih proizvođača koji su na granici između porodičnog i komercijalnog gazdinstva. Ovi i drugi prijedlozi adekvatni su za razvoj poljoprivrede u svim kantonima, te je svako opštinsko vijeće dužno djelovati prema skupštinama kako bi se što hitnije zakonom zaštitili domaći poljoprivredni proizvođači, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

07.03.2014.

You may also like...