09.12.2016. – u povodu kršenja prava iz radno-pravnog statusa i diskriminacije policijskih službenika

Opštinskom sudu Tuzla je podnesena tužba protiv Tuzlanskog kantona zbog kršenja prava iz radno-pravnog statusa i diskriminacije policijskih službenika, koju je podnio Mirnes Ajanović kao punomoćnik oštećenih. Nakon što su ignorisana upozorenja Saveza Sindikata policije i uposlenika u MUP-u Federacije BiH o diskriminaciji zbog nedonošenja jedinstvenog granskog kolektivnog ugovora za sve uposlene, obespravljeni policajci u Tuzlanskom kantonu su bili prinuđeni putem suda zatražiti zaštitu svojih prava.

Kršenje prava se ogleda u činjenici da su policajcima iz sedam kantona uskraćena prava na platu u iznosu u prosjeku od 450 KM, što je ogroman iznos u odnosu na prosječnu platu od 700 KM koja im se isplaćuje protuzakonito umanjena. Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti FBiH i Zakonom o platama i naknadama policijskih službenika FBiH, propisano je da se isti koeficijenti o platama primjenjuju u svim kantonima, a i Ustavni sud BiH je u svojim odlukama U-30/11 i U-36/11 ocijenio da su federalni propisi zakonit i ustavni osnov za isplatu plata policajcima.

Tuženi Tuzlanski kanton će biti obavezan sudskom odlukom da u odnosu na federalne zakone uskladi svoje pravne akte u cilju izjednačavanja prava policijskih službenika, kojih u Tuzlanskom kantonu ima oko 1.200, a ujedno će platiti sve zaostale razlike u platama uz pripadajuću zakonsku zateznu kamatu, istakao je Mirnes Ajanović na press konferenciji BOSS-a.

9.12.2016.

You may also like...