09. februar 2000.

u povodu Prijedloga Bosanske stranke za donošenje zakona o izmjeni i dopuni Zakona o amnestiji

Federalni poslanik i predsjednik Bosanske stranke Mirnes Ajanović uputio je Parlamentu Federacije BiH Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o amnestiji – obzirom da nedorečenost sadašnjeg Zakona ostavlja prostor za aboliranje teškog kriminala koji ne smije biti oslobođen kazne.

Predloženom izmjenom Zakona o amnestiji poslanik Ajanović traži od Parlamenta da se onemogući amnestija počiniteljima krivičnih djela koja su počinjena za vrijeme neposredne ratne opasnosti i rata, kao što su: teška krađa, ucjena, zloupotreba položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, pronevjera, prevara u službi, protivzakonita naplata i isplata, ovjeravanje neistinitog sadržaja, oštećenje tuđih prava i slično.

Sama činjenica da su ova djela počinjena za vrijeme neposredne ratne opasnosti i rata daje im njihov kvalifikovani oblik, tj. teži oblik kažnjavanja jer je ratno stanje i tragedija ljudi iskorištena da bi se ova krivična djela počinila.

You may also like...