10.07.2012.

u povodu poziva nadležnim organima od opštinskog do državnog nivoa da proglase stanje elementarne nepogode zbog ekstremno visokih temperatura

Visoke_temperature

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva nadležne organe na svim nivoima vlasti da  proglase stanje elementarne nepogode, kako bi se obezbijedilo da organi civilne zaštite i svi ostali nadležni organi na svim nivoima od opštinskih do državnih – djeluju adekvatno u cilju zaštite radnika i svih građana koji su na udaru ekstremno visokih temperatura. Posebno je neophodno obezbijediti zaštitne i poticajne mjere kako bi se zaštitili svi poljoprivredni proizvođači, koji su suočeni sa propadanjem poljoprivrednih proizvoda ali i vrlo otežanim uzgojem stoke, što bi u slučaju neadekvatnog reagovanja države rezultiralo i izrazitim poskupljenjem hrane. Takođe, neophodno je svim građanima u urbanim i ruralnim sredinama obezbijediti elementarne uslove za život i održavanje higijene i putem cisterni za vodu, jer su i prirodni vodotoci znatno umanjeni zbog visokih temperatura.

10.07.2012.

You may also like...