13. april 2000.

u povodu privatizacije funkcije premijera Vlade Federacije BiH od strane aktuelnog premijera Edhema Bičakčića

Bosanska stranka je više puta upozoravala javnost da će bahatost koja proizilazi iz nesposobnosti premijera Bičakčića rezultirati katastrofalnim posljedicama po standard građana, što se svakodnevno potvrđuje brojnim štrajkovima radnika, protestima penzionera i studenata.

I posljednji slučaj povlačenja iz parlamentarne procedure Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – potvrđuje da aktuelni premijer Vlade FBiH Edhem Bičakčić, ignorišući odluke Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH – stvara uporište bezakonju, u namjeri da bezobzirno omogući ratnim i mirnodopskim profiterima mešetarenje imovinom građana.

I pored podrške poslanika iz svih stranaka koji su, glasali za amandman kojim se rješava pravni status, odnosno trogodišnja agonija gotovo 100.000 građana, Premijer Vlade FBiH Edhem Bičakčić je javno narušio Ustav Federacije BiH, Protokole Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda stanara koji žive u tzv. nacionalizovanim stanovima, i time doveo nosioce stanarskih prava u diskriminirajući i neravnopravan tretman pred Ustavom.

Odbijanjem amandmana poslanika Mirnesa Ajanovića premijer se suprotstavio i stavovima OHR-a, Ekspertnog tima Vijeća Evrope i Ombudsmenima BiH, koji su takođe mišljenja da se nacionalizovani stanovi trebaju otkupljivati pod istim uslovima kao i ostali stanovi, što je u skladu sa Evropskim konvencijama o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

Bosanska stranka ponovo poziva poslanike Parlamenta Federacije BiH da zaustave samovolju premijera Vlade Federacije BiH Edhema Bičakčića koji apsolutnom privatizacijom funkcije premijera Vlade konstantno manipulativnim radnjama nastupa protiv interesa građana.

Argument više za smjenu premijera Bičakčića jeste i odbijanje federalnog Parlamenta da usvoji Izvještaj o radu Vlade za proteklu godinu, te Program rada Vlade za 2000-tu, kao i Mjera ekonomske politike za tekuću godinu – čime je vlada prema uzusima zapadne demokratije patentirala svoju nesposobnost, i zbog čega je praktično izglasano nepovjerenje kompletnoj Vladi Federacije BiH.

Bosanska stranka zahtijeva i od Visokog predstavnika u BiH da u skladu sa svojim ovlaštenjima zaštiti ljudska prava građana Federacije – potpunim isključivanjem iz političkog života BiH Edhema Bičakčića – kao što je to ranije urađeno u slučaju 22 nesposobna i korumpirana bh političara. Time bi se razdvojila aktuelna vlast od finansijskih centara moći koji su joj proteklih godina iz kolektivne narodne nesreće obezbjeđivali ekonomsku osnovu za opstanak.

You may also like...