13.02.2001. – u povodu otvorenog poziva OSCE-u

da odgodi sutrašnju vanrednu sjednicu Opštinskog vijeća Tuzla na kojoj bi se trebao imenovati novi načelnik

 

Bosanska stranka poziva OSCE-a da odgodi vanrednu sjednicu Opštinskog vijeća Tuzla,      i ujedno osuđuje tajne pripreme i namjeru SDP-a da za sutra, bez ikakvih konsultacija sa parlamentarnim strankama, zakaže vanrednu sjednicu Vijeća u cilju imenovanja novog načelnika.

Bosanska stranka traži od OSCE-a da odmah izvrše provjeru da li je kandidat SDP-a za načelnika Tuzle Jasmin Imamović, osamdesetih godina liječen na Neuropsihijatrijskoj klinici i da li je otkriveno da boluje od teške duševne bolesti, od akutnog i neizlječivog oblika šizofrenije. Takođe, potrebno je ispitati da li su od šizofrenije genetskom linijom oboljeli i Imamovićevi najbliži srodnici.

Bosanska stranka je u vidu upozorenja ove podatke dobila iz više medicinskih i psihijatrijskih krugova. Indikativno je da su sa ovim činjenicama bili upoznati i neki funkcioneri SDP-a koji zbog nezamjeranja nisu pokrenuli pitanje Imamovićeve abdikacije.

Stoga, kako OSCE ne bi snosio moralnu odgovornost, neophodno je da se odgodi sjednica Vijeća dok se ne izvrši detaljna psihijatrijska provjera kandidata, jer se na funkciji načelnika i prvog čovjeka grada od 165.000 stanovnika, ne bi smjela naći osoba narušenog mentalnog zdravlja. Bilo bi to nehumano i štetno i za samog bolesnika i njegovu porodicu, ali i za građane Tuzle.

Indikativno je da su hitne aktivnosti oko održavanja vanredne sjednice opštinskog vijeća uslijedile nakon jučerašnjeg održavanja seminara u Tuzli na temu “Pravila u liječenju šizofrenije”, u organizaciji Psihijatrijske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla na kojem je, između ostalih, o dijagnostičkim i terapijskim smjernicama za liječenje šizofrenije govorila specijalista doktor Slađana Ivezić sa Psihijatrijske klinike u Zagrebu.

 

13.2.2001.

 

O šizofreniji

Opšta zaštita od šizofrenije zasniva se uglavnom na prevenciji kod nasljednih nedostataka. Genetska zaštita se bazira na savjetovanju bolesnika i njegove porodice, pa i do slučajeva ukazivanja na nužnost abortusa. (…) Postojale su ideje da se sistematski steriliziraju (učine neplodnim) šizofreni bolesnici. (…) Temeljna je opasnost da dijete šizofrenih roditelja oboli od šizofrenije. Ima slučajeva da su neki šizofrenici djeca zdravih roditelja, ali se rađaju prije nego što je šizofrena psihoza prepoznata kod roditelja. U većini zemalja dozvoljen je prekid trudnoće iz genetskih, šizofrenih razloga. (…)

Šizofrena stanja dovode do sukoba bolesnika s okolinom odnosno do opasnosti kako po samog bolesnika tako i po njegovu okolinu. Šizofrenija izaziva stanja neuračunljivosti, odnosno smanjene uračunljivosti. Ti su problemi u svakoj zemlji regulirani posebnim zakonskim propisima.

(Medicinska enciklopedija, knjiga 9, str. 15)

You may also like...