14.04.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu tragičnih sudbina boraca Armije RBiH, koji se još uvijek nalaze u zatvorima zemlje za koju su se borili

BOSS Logo 1

Bosanska stranka je više puta u protekle dvije godine upozoravala javnost na krajnje nemoralan i nehuman odnos aktuelne vlasti prema tragičnim sudbinama velikog broja boraca Armije RBiH, koji su zbog sitnih prestupa zatočeni u kazamatima zemlje za koju su se borili.

I pored odredaba o amnestiji iz Aneksa 7. člana 6. Dejtonskog sporazuma, shodno kojima borci nisu ni trebali biti osuđivani, Vlada Federacije BiH – neshvatljivo uporno odbija da adekvatnom zakonskom regulativom zaustavi sudske postupke i oslobodi sve borace Armije RBiH, koji se terete za sitnije prestupe počinjene u toku rata.

Zbog očite glume i zloupotrebe “pravne” države od strane aktuelne vlasti, Bosanska stranka je putem svog poslanika, u skupštinsku proceduru Parlamenta Federacije BiH, dostavila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o amnestiji, kojim se trebaju amnestirati svi borci osuđeni za djela u ratnom periodu.

Bosanska stranka smatra da treba insistirati na krivičnom gonjenju istinskih profitera, a ne boraca koji su, da bi prehranili svoju porodicu, otuđili nekoliko kilograma krompira, u ratno vrijeme kada su pojedini generali izjednačavali širinu sa visinom.

14.04.1999.

You may also like...