14.07.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu prijedloga Bosanske stranke o dopuni Krivičnog zakona Federacije BiH u cilju efikasnijeg obavljanja novinarskog poziva

BOSS Logo 1

Predsjednik Bosanske stranke i poslanik u federalnom Parlamentu, Mirnes Ajanović  – danas je Parlamentu Federacije BiH dostavio Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije BiH, u cilju potpunijeg i efikasnijeg obavljanja novinarskog poziva.

Prijedlogom Zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije BiH izvršiće se dopuna u članu 217., kojem se dodaje novi stav koji glasi: “Novinar ne može biti krivično gonjen niti odgovoran u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoga poziva”.

Više je nego neophodno usvajanje dopune Krivičnog zakona, zbog toga što je u posljednje vrijeme učestalo privatno tuženje novinara od strane privatnih tužilaca, odnosno političara i kriminalaca, čime se uzevši u obzir sadašnju društveno-političku situaciju pokušava onemogućiti sloboda medija.

Zakonom o dopuni Krivičnog zakona Federacije BiH zaustavile bi se i krivične procedure protiv novinara koji se pokušavaju boriti protiv korupcije, kriminala i privatizacije službenog položaja.

Nedavno usvojeni Kodeks o štampi i emitovanju radio i televizijskog programa sadrži dovoljne sankcije u slučajevima eventualne zloupotrebe novinarskog poziva. Bosanska stranka u povodu Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije BiH očekuje podršku ostalih poslanika federalnog Parlamenta u cilju borbe za istinsku demokratizaciju Bosne i Hercegovine.

14.07.1999.

You may also like...