14.09.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu nemoralne odluke kantonalnih ministarstava za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – kojom se uvodi obavezno izučavanje religije u osnovnim školama

BOSS Logo 1

Bosanska stranka osuđuje najnoviju odluku ministarstava za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Sarajevskog, Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona, kojom se u osnovne škole uvodi obavezno izučavanje predmeta – vjeronauka, odnosno religijska kultura. Ukidanjem dosadašnjeg fakultativnog i uvođenjem obaveznog izučavanja religije u osnovnim školama, pomenuta ministarstva su povukla nemoralan potez, suprotan osnovnom načelu svake religije. Izučavanje religije treba biti lično opredjeljenje pojedinca a ne obaveza naturena od strane neke institucije, pogotovu svjetovne.

Bosanska stranka traži od federalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da u skladu sa krovnim zakonom o školstvu uputi instrukciju resornim kantonalnim ministarstvima, kojom će naložiti ukidanje obaveznog izučavanja religije u školama, kako bi se ostavilo roditeljima da odluče – da li će njihova djeca učiti religiju u školi ili u postojećim vjerskim institucijama.

Dalje, potrebno je roditeljima koji su bili prinuđeni izabrati jedan od ponuđena dva obavezna predmeta omogućiti da ponove svoj izbor – ali da biraju hoće li ili ne religiju kao predmet, a ne da biraju u kojem obliku moraju prihvatiti religiju kao obavezni predmet.

Takođe, Bosanska stranka traži od resornog federalnog ministarstva da se angažuje na doštampavanju određenog broja školskih udžbenika, obzirom da se u knjižarama teško može pronaći udžbenik koji nije Likovno ili Muzičko vaspitanje.

14.09.1999.

You may also like...