15. januar 2003.

u povodu najavljenog protesta studenata Univerziteta u Banjaluci

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, izrazio je punu podršku Bosanske stranke nastojanju studenata Univerziteta u Banjaluci da javnim istupom ukažu na bijedno nizak standard studenata u RS-u, koji je kao i u Federaciji – posljedica maćehinskog odnosa vlasti prema obrazovanju i problemima mladih.

Najavljeni protest studenata predstavlja relevantan i opravdan izraz nezadovoljstva mladih, kojima bivša i aktuelna vlast, umjesto konkretnih poteza za poboljšanje studentskog standarda i kvaliteta obrazovanja – nudi samo deklarativnu podršku.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra, da je za budućnost BiH neophodno zaustaviti postojeći trend marginalizacije studentskih problema i problema mladih, te poziva predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH da odmah pristupi izradi i realizaciji programa mjera za poboljšanje studentskog standarda u cijeloj BiH.

You may also like...