15. oktobar 2000.

u povodu ponovnog sazivanja vanredne sjednice Parlamenta F BiH – u cilju nehumanih izmjena Zakona o PIO

Bosanska stranka smatra da je ponovno sazivanje vanredne sjednice Parlamenta F BiH, u cilju nehumanih izmjena Zakona o PIO, još jedan pokušaj podvale penzionerima, poslanicima i Međunarodnoj zajednici od strane Vlade F BiH.

Prvo – Vlada F BiH je isključivi krivac što MMF insistira na izmjenama Zakona o PIO, čime se drastično narušavaju prava penzionera.

Drugo – Vlada nije na adekvatan način informisala MMF da se penzije isplaćuju iz doprinosa a ne iz budžeta, kao što se to praktikuje u RS-u, pa su ovom podvalom penzioneri ispali glavni krivci i žrtve što u budžetu nedostaje 140 milona KM – što je osnovni razlog zbog kojeg Međunarodna zajednica insistira na izmjenama Zakona o PIO.

Treće – Obećanje Vlade da će iz budžeta finansirati nedostatak sredstava u fondu PIO predstavlja apsurd – jer MMF insistira na izmjenama Zakona o PIO zbog deficita u budžetu,       a Vlada koja nije sposobna prikupiti budžetska sredstva – obećava da će praviti nove deficite vezivanjem penzija za budžet.

Četvrto – Insistiranjem na izmjenama Zakona o PIO Vlada negira zaključke Parlamenta F BiH kojim se obavezuje da usklađuje rast penzija sa rastom plata i poštuje važeći Zakon.

Peto – Zakon o PIO propisuje da penzije prate rast plata, prema tome, porast plata izaziva porast doprinosa, što na kraju rezultira dodatnim sredstvima u Fondu PIO – čime se omogućava isplata većih penzija.

Šesto – Ako se tvrdi da izmjenama Zakona o PIO neće doći do smanjenja penzija, zašto se insistira na donošenju zakona kojim se isplata penzija uslovljava raspoloživim sredstvima u Fondu PIO – i narodnoj poslovici “KOLIKO PARA TOLIKO MUZIKE”.

Sedmo – Logično je da se ne može isplatiti nešto čega nema, ali predložene izmjene Zakona o PIO ne garantuju isplatu uopšte, jer će se penzije isplaćivati na osnovu prikupljenih sredstava iz doprinosa, čime je Vlada oslobođena bilo kakve obaveze za priliv sredstava i odgovornosti za nedostatke sredstava u Fondu PIO.

Osmo – Poznato je da Vlada nije ispunila nijedno obećanje – te je prijedlog vezivanja penzija za budžet – obmana, odnosno alibi za nepoduzimanje mjera koje osiguravaju da Fond PIO ima dovoljnu količinu sredstava za isplatu penzija.

Deveto – Izmjenom Zakona penzije neće biti redovnije jer se daje legitimitet nesposobnoj Vladi – da ne poduzima akcije na pokretanju privrede, smanjenju propustljivosti granica, smanjenju poreza i njihovoj efikasnijoj naplati koja podrazumijeva i adekvatniju borbu protiv šverca, korupcije, rada na crno itd.

Deseto – Vlada se oslobađa obaveze da sa međunarodnim organizacijama u BiH reguliše plaćanje doprinosa na plate uposlenika iz reda lokalnog osoblja.

Bosanska stranka poziva federalne poslanike da ne prihvate obmane Vlade kojima se žrtvuju penzioneri.

You may also like...