16.04.2019. – u povodu početka realizacije inicijative za finansiranje liječenje djece sa teškim oboljenjima koja se ne mogu liječiti u BiH

Nakon što je na sjednici Kolegija Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 22. januara, usvojen Zaključak: “Prijedlog Mirnesa Ajanovića se prihvata i upućuje kao Prijedlog Kolegija te se predlaže Gradskom vijeću Tuzla da se u dnevni red 29. redovne sjednice, kao tačka 1. uvrsti: Razmatranje i usvajanje prijedloga Kolegija Gradskog vijeća Tuzla za određivanje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH” – Vijeće je, između ostalih odluka, zahtijevalo od svih institucija izvršne i zakonodavne vlasti da se obezbijede uslovi za finansiranje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, te da se u zavodima za zdravstveno osiguranje odrede novčana sredstva.

Vlada Tuzlanskog kantona je na (jučerašnjoj) 55. sjednici, razmatrajući zahtjeve Gradskog vijeća Tuzla, između ostalog, usvojila sljedeće: “Kantonalna vlada je prihvatila izjašnjenje Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, a u vezi sa donošenjem Zakona o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece”, te “Zavod zdravstvenog osiguranja TK je pripremio prijedlog izmjena i dopuna Odluke o finansijskoj pomoći za liječenje obavljeno u inostranstvu kojom se dijagnostika i liječenja teških oboljenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH finansira u visini od 100% iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Ovom odlukom su obuhvaćena sva liječenja bolesti i stanja koja nisu utvrđena odredbama Pravilnika o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo”.

16.04.2019.

You may also like...