16.06.2010.

u povodu zastrašivanja penzionera – novim prijetnjama o umanjenju penzija

Odnos vladajućih stranaka prema penzionerima poprima razmjere zločina s predumišljajem, obzirom na konstantan psihički pritisak u vidu stalnog zastrašivanja predstavnika Vlade FBiH najavama da će mizerna penzionerska prava biti dodatno uzurpirana smanjenjem penzija, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Obzirom na politiku stranaka koje predstavljaju, bezobzirnost vladajućih funkcionera je očekivana, ali iznenađuje i posebno zabrinjava ponašanje zamjenika direktora PIO Fonda Ivana Rogića, koji otvoreno podržava namjeru Vlade da umanjenjem avgustovskih penzija zada smrtonosan udarac PIO Fondu i penzionerskoj populaciji, istakao je prof. dr Izudin Kešetović. Poslanik BOSS-a u Parlamentu FBiH Muhamed Moranjkić ističe da je PIO Fond očigledno u funkciji politike vladajućih stranaka, jer najavu umanjenja avgustovskih penzija pravda teškom financijskom situacijom, izbjegavajući da primijeti kako su za financijsku krizu i novo zaduženje kod MMF-a odgovorni upravo funkcioneri vladajućih stranaka. 

You may also like...