17. maj 2000.

u povodu namjere povrede Ustava BiH, entitetskih i kantonalnih ustava od strane Privremene izborne komisije

Bosanska stranka ocjenjuje antidejtonskim i protuustavnim nastojanja PIK-a da se Federacija i RS za predstojeće opšte izbore podijele na 12, odnosno 6 izbornih jedinica, a država na pet.

Činjenica je da su državni, entitetski i kantonalni ustavi ustrojeni na osnovu Dejtonskog sporazuma, tako da promjena ustavima propisanog načina izbora poslanika u parlamentima, kao i promjena njihovog broja i trajanja mandata, predstavlja direktno kršenje Dejtonskog sporazuma od strane OSCE-a.

Ustav FBiH u članu IV.A.1.3. st.1., u vezi načina biranja poslanika u Predstavnički dom Parlamenta Federacije je decidan (citiramo): “Poslanici u Predstavničkom domu biraju se demokratskim putem na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na teritoriji cijele Federacije”. Namjera PIK-a da se poslanici umjesto na teritoriji cijele Federacije, biraju samo na jednoj od 12 izbornih jedinica, direktno je kršenje Ustava i uskraćivanje nadležnosti Parlamentu FBiH prisiljavanjem birača da glasaju samo za kandidate sa jedne tzv. izborne jedinice a ne cijele Federacije.

Odredba Dejtonskog mirovnog sporazuma kojom je određeno da se Sporazum može mijenjati samo konsenzusom sva tri bh naroda, jasno naglašava svu ozbiljnost antidejtonskog uvođenja novih Pravila i propisa za opšte izbore od strane PIK-a, a koja su u suprotnosti sa ustavima. Upravo zbog neustavnosti, poslanici Parlamenta BiH nisu prihvatili OSCE-ov Nacrt stalnog izbornog zakona.

Ukoliko PIK provede svoje namjere o stvaranju neustavnih izbornih jedinica, višestranačje i parlamentarizam u BiH će postati prošlost, jer nametanjem OSCE-ovog koncepta da za kandidata mogu glasati samo glasači iz jedne izborne jedinice – većina stranaka će biti ugušena prevelikim limitom glasova koje moraju dobiti da bi ušle u neki od parlamenata.

Konkretno, to znači direktno favorizovanje SDS-a i HDZ-a, odnosno favorizovanje nacionalnih opcija i omogućavanje ponovne apsolutne dominacije ovih stranaka na štetu sva tri bh naroda.

S toga je osnovano sumnjati da predstavnici PIK-a, ili bar predstavnici iz reda domaćeg osoblja angažovanog u PIK-u, rade po direktivi domaćih i stranih protivnika demokratizacije BiH, odnosno protivnika BiH kao moderne evropske države.

Bosanska stranka podsjeća da Privremena izborna komisija nema mandat mijenjati Dejtonski sporazum i prateće ustave BiH, te zahtijeva od PIK-a da se ponaša u skladu sa svojim mandatom, odnosno da odluke koje donosi budu u korist a ne na štetu građana BiH.

BOSS poziva OHR, nezavisne medije, intelektualce, udruženja i asocijacije sa bosanskom orjentacijom,i i predstavnike drugih političkih stranka koje su uključene u procese odlučivanja u zakonodavnim organima države, entiteta i kantona – da svojim angažovanjem spriječe nametanje izbornih pravila koja će od BiH stvoriti marionetsku državu lažne demokratije.

You may also like...