17.02.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu Zakona o otkupu stana, koji je najveća pljačka građana na teritoriji bivše Jugoslavije

BOSS Logo 1

Bosanska stranka je nekoliko puta upozoravala nadležne državne organe da se ne slaže sa usvajanjem Prijedloga zakona o otkupu stana, jer u sebi sadrži brojne negativnosti.

Stupanjem na snagu Zakona o otkupu stana, logično je da su na površinu isplivale ne male nepravde koje su sadržane u ovom Zakonu – počevši od preskupih taksi za neophodnu dokumentaciju, kao i prilično kratkog roka za podnošenje zahtjeva, nepriznavanja radnog staža umrlog bračnog druga i td.

Međutim, Bosanska stranka smatra da je najveća nepravda učinjena katastrofalnom entitetskom razlikom u cijenama po kvadraturi stana.

Tako u Sarajevu kvadratni metar stana košta 720 KM, u Tuzli 600 KM, a u Banja Luci – 175 KM. Ako se još uporede Hrvatska i SR Jugoslavija, u kojima je proces otkupa stanova završen, i to po cijenama duplo manjim nego kod nas, onda ispada da je Zakon     o otkupu stana, koji je usvojen u Skupštini Federacije BiH – od strane aktuelne vlasti Federacije BiH – najveća pljačka građana na teritoriji bivše Jugoslavije.

Pozivajući se na sve propuste koji su napravljeni u Zakonu o otkupu stana, Bosanska stranka – zahtijeva od Vlade Federacije BiH da ovaj Zakon vrati ponovo u skupštinsku proceduru, kako bi se iznašla pravednija rješenja.

17.02.1999.

You may also like...