18.03.2015.

Saopštenje za javnost

u povodu ponovljenog prijedloga BOSS-a za ukidanje profesionalizacije i plata poslanicima na svim nivoima vlasti u BiH i ponovne osude istrajavanja na nemoralnoj odluci o povećanju plata poslanicima

LOGO - 20 godina

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom traži od političkih stranaka koje su dobile legitimitet za odlučivanje – da razmotre prijedlog BOSS-a za ukidanje profesionalizacije i plata poslanicima na svim nivoima vlasti u BiH, te ujedno ponovo osuđuje istrajavanje na nemoralnoj odluci Skupštine TK o povećanju plata poslanicima. Nemoralna odluka o povećanju plata poslanicima pokazuje svu brutalnost izabranih zvaničnika u borbi za lične interese, a sa druge strane dokazuje potpunu bezosjećajnost vlasti prema građanima i obespravljenim radnicima koji se i na ulici bore za minimum egzistencije svojih porodica, istakao je još jednom predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Apsolutna nemoralnost izabranih zvaničnika koji su programirani samo na lično-profitersko djelovanje obavezuje sve medije, nevladine organizacije i opozicione stranke da se pokrene odlučna kampanja u cilju ukidanja profesionalizacije i plata poslanicima na svim nivoima vlasti. Potpuno je neosnovano opterećavanje državnog, federalnog i kantonalnih budžeta davanjem nezaslužene plate u iznosima od više hiljada maraka mjesečno za oko 500 poslanika samo u Federaciji BiH, što mjesečno iznosi preko dva miliona maraka, a posebno jer se država nalazi u teškoj ekonomskoj krizi. Potrebno je natjerati prekobrojne narcisoidne izabrane zvaničnike na svim nivoima zakonodavne vlasti da sami sebi na poslovnom tržištu zarade platu, kao i svi ostali građani, jer je to jedini način da se izabrani zvaničnici natjeraju na djelovanje u cilju obezbjeđenja uslova za normalan život svim građanima, ponovo je upozorio predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

18.03.2015.

You may also like...