17.04.2014.

Press konferencija

u povodu prezentacije prijedloga BOSS-a kojima će se ispraviti odluke OV Tuzla koje su diskriminatorske u odnosu na dio građana, a u vezi naplate komunalnih usluga

BOSS Logo

Kolegij tuzlanskog Vijeća je na posljednjoj sjednici prihvatio podnesene zahtjeve Kluba vijećnika BOSS-a, da se na narednoj sjednici Vijeća pristupi donošenju izmjene odluka koje su diskriminatorske u odnosu na dio građana, a u vezi naplate komunalnih usluga za odvoz smeća i distribuciju vode. Postojećom odlukom o utvrđivanju cijena odvoza komunalnog otpada određeno je da se visina naknade za odvoz smeća – umjesto po kvadratnom metru prostora plaća po broju članova domaćinstva. To je rezultiralo da su građani koji su živjeli u manjim stanovima, a sa većim brojem članova domaćinstva – prinuđeni plaćati uvećanu cijenu i za nekoliko puta u odnosu na prethodnu, a nije adekvatno riješen ni status individualnih stambenih objekata, te će se izvršiti potrebne izmjene kako bi se zaštitila prava građana. Takođe, ispraviće se i odluka o naplati takse na vodomjer u kolektivnim stambenim objektima, te ubuduće korisnici usluga neće plaćati neosnovanu taksu.

17.04.2014.

 

You may also like...