19.06.2015.

Press konferencija

u povodu usvajanja odluka Gradskog vijeća Tuzla, kojim će se dodatno obezbijediti uslovi za punu odgovornost direktora i članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova

21 godina - boss

I na posljednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla donesene su brojne odluke u interesu građana, a posebno odluke Gradskog vijeća Tuzla, kojim će se dodatno obezbijediti uslovi za punu odgovornost direktora i članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Prilikom razmatranja izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla, kao i izvještaja o radu javnih ustanova, na prijedlog Kluba BOSS-a Gradsko vijeće je zauzelo i stav citiramo: “da u slučaju neusvajanja izvještaja o radu i poslovanju, direktori, upravni i nadzorni odbori javnog preduzeća ili ustanove podnesu ostavku”, završen citat. Gradsko vijeće Tuzla je odlučilo da pristupi izradi potrebnih propisa kojim će se nezavisno od zahtjeva za podnošenje ostavki u slučaju neusvajanja izvještaja o radu – ustanoviti i pokretanje postupka odgovornosti direktora i ostalih odgovornih lica za negativni poslovni rezultat javnog preduzeća ili ustanove, a sve u cilju adekvatne zaštite javne imovine i interesa građa, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

19062015

19.06.2015.

You may also like...