20.01.2017. – u povodu zahtjeva za raspravu Gradskog vijeća Tuzla o kvarovima na sistemu centralnog grijanja

Mirnes Ajanović je u svojstvu predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla uputio zahtjev da se održi vanredna sjednica ili da se u terminu januarske sjednice Vijeća uvrsti tačka dnevnog reda pod nazivom “Izvještaj o kvarovima i neadekvatnom funkcionisanju centralnog grijanja u Tuzli”. Od predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tuzla Mirnes Ajanović je u cilju pripreme tačke dnevnog reda zatražio da izvještaje o pripremi sezone grijanja, kvarovima i šta građani mogu očekivati u narednom periodu dostave direktori Elektroprivrede BiH, Termoelektrane Tuzla, Centralnog grijanja i gradonačelnik Tuzle.

Razumljivo je da može doći do neočekivanog kvara u distribuciji toplotne energije u Termoelekratni Tuzla, odnosno u sistemu centralnog grijanja ali se nije smjelo dozvoliti da se propustima u pripremi sezone grijanja i zbog nesavjesnog poslovanja i olakog smatranja da neće doći do kvarova – neadekvatnim grijanjem tokom izrazito niskih temperatura ugrozi zdravstvena bezbjednost građana i funksionisanje javnih ustanova i preduzeća i privrednih subjekata, što je sankcionisano i krivičnim zakonima u BiH, istakao je Mirnes Ajanović, predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla Tuzla.

20.01.2017.

You may also like...