20. maj 2000.

u povodu katastrofalnog položaja bh rudnika uglja

Bosanska stranka je tokom proteklih godina više puta ukazivala na pogubnost nepostojanja strateškog plana za razvoj rudarstva – što se, prema sadašnjem stanju, pokazuje kao osnovni razlog za katastrofalno tešku situaciju u kojoj se nalaze rudnici i rudari.

U BiH još uvijek postoje snage kojima odgovara njena podjela, čak i na ekonomskom i privrednom planu, što je vidljivo i iz primjera elektroprivreda, koje su u proteklih pet godina prema rudnicima pokazale više nego maćehinski odnos – a danas kada je pljačkaška privatizacija u jeku, vrlo lako su se dogovorile oko prava na eksploataciju profitabilnih rudnika. Uz PTT jedan od najvećih monopolista u Federaciji, “Elektropivreda” BiH, odlučila je pod svoje feudalno upravljanje staviti profitabilne rudnike kao što su Banovići, Kakanj i Breza – dok je ostalima nametnuta igra kojom su dovedeni u bezizlazan položaj. Jasno je da se radi o monopolističkom konceptu preuzetom od Saveza Komunista, u čije je vrijeme Elektroprivreda BiH pod svojim protektoratom takođe držala samo izuzetno profitabilne rudnike, Ugljevik i Gacko – dok je ostalima bio namijenjen podređen položaju. No za razliku od današnjeg, u bivšem sistemu bar je postojala strategija razvoja rudnika. Činjenica je da su kadrovi koji vode sektor rudarstva, postavljani po uzusima podobnosti vlasti a ne prema njihovoj stručnosti, odnosno, kadrovi koji čine energetski lobi u F BiH isključivo su iz reda SDA. Rezultat njihove politike jeste 10.000 obespravljenih i gladnih rudara koji su prisiljeni svoja prava tražiti na ulici. Bičakčić, Obradović i njima slični su sposobni potrošiti 170 miliona KM narodnih para za nabavku dva aviona, ali rudarima nisu sposobni obezbijediti ništa drugo do demokratsko pravo na štrajk.

S toga je vrhunac licemjerja politika Mehe Obradovića, prema kojem bh rudnici Elektroprivredi duguju 22 miliona KM, dok istovremeno gosp. Obradović i njegovi mentori kriju od javnosti da E.P prema rudnicima ima dug od skoro 40 milona KM, koji je nastao zbog: neplaćanja uglja koji su rudari besplatno kopali tokom rata; izvoza el. energije po nerealnim cijenama čime je obezvrijeđen rudarski rad kroz vještački umanjenu vrijednost iskopanog uglja; nabavke skupog eksploziva iz inostranstva iako postoji domaći, jeftiniji eksploziv; produženog transporta uglja od rudnika do T.E., itd.

Sve što je aktuelna vlast poduzela za rudarstvo u proteklih deset godina sadržano je u tzv. američkom rješenju, pod radnim nazivom “Prestrukturiranje-restrukturiranje rudnika”, koje je u stvari obična farsa i prikrivanje neznanja.

BOSS zahtijeva od Federalne finansijske policije kontrolu poslovanja J.P Elektroprivreda, kako bi javnost bila upoznata sa svim zloupotrebama od strane direktora Obradovića, i putevima milionskih iznosa sa kojima E.P. netransparentno raspolaže.

Građani bh, a posebno rudari, imaju pravo na zvanično objašnjenje i informaciju – da li je E.P. privatno vlasništvo nekolicine SDA moćnika, ili je opšte dobro države i njenih građana.

You may also like...