21.04.2005.

Press konferencija 

 

u povodu usvojene inicijative federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića o izmjeni Ustava Federacije BiH u cilju ukidanja kantona

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na posljednjoj sjednici prihvatio inicijativu federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića o izmjeni Ustava Federacije BiH, koja je dostavljena Ustavnoj komisiji kako bi se prema poslovničkoj i ustavnoj proceduri izjasnila o prijedlogu ukidanja kantona.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović zatražio je da se pored Vlade Federacije BiH o inicijativi za ukidanje kantona izjasne svi odbori i komisije Parlamenta Federacije, te da se dostavi izvještaj koliko građane Federacije košta postojanje oko 300 kantonalnih poslanika i 150 ministarstava sa kompletnim pratećim birokratskim aparatom, kako bi Parlament prilikom odlučivanja o ustavnim izmjenama mogao adekvatno donijeti odluku u cilju zaštite interesa građana.

21.4.05.

 

You may also like...