29. juli 2010.

u povodu saučesništva istražnih organa Republike Srpske u terorističkom napadu na istražitelje Instituta za nestale i Međunarodne komisije za nestale

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da su istražni organi u Republici Srpskoj saučesnici terorističkog čina nad istražiteljima Instituta za nestale BiH i Međunarodne komisije za nestale, jer na vrlo providan i perfidan način pokušavaju zaštititi teroristički Ravnogorski pokret. Tvrdnja da je prema članovima Instituta za traženje nestalih zalutao lovački puščani metak, još je jedna u nizu obmana u režiji Vlade Republike Srpske i Milorada Dodika, posebno ukoliko se uzme u obzir da u skladu sa zakonima o lovstvu u BiH, radnog dana nije bio dozvoljen lov. Nastojanjima Vlade RS-a da skrenu pažnju sa činjenice da je taj   entitet nastao na terorizmu i genocidu doprinos daju i poslanici u Parlamentu BiH iz redova SDA, Stranke za BiH, SDP-a, BPS-a Sefer Halilović i NS Radom za boljitak, koji (na jučerašnjoj sjednici) nisu osudili teroristički napad nad istražiteljima Instituta za nestale u BiH, niti tražili zabranu rada Ravnogorskom (četničkom) pokretu u BiH, i pored brojnih dokaza prezentiranih od strane BOSS-a da djeluju kao militaristička naoružana grupa čiji se članovi obučavaju u paravojnim ilegalnim kampovima.

You may also like...