29. novembar 2002.

u povodu onemogućavanja formiranja Ministarstva odbrane BiH od strane reakcionarnog antibosanski nastrojenog političkog dvojca sastavljenog od Stranke za BiH i NHI

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović najoštrije je osudio reakcionarno djelovanje antibosanski nastrojenog političkog dvojca sastavljenog od Stranke za BiH i NHI, koji sprječavanjem formiranja državnog Ministarstva odbrane pokušava zadati težak udarac vitalnim interesima BiH i svih njenih građana, odnosno onemogućiti uključivanje BiH u bilo koji oblik evro-atlantskih integracija.

Predstavnici Stranke za BiH i NHI su putem djelovanja u radnoj grupi zaduženoj za formulaciju ranije usaglašenih stavova o reformi vijeća ministara, svjesno onemogućili da se u usaglašeni “Nacrt zakona o Vijeću ministara (Vladi) BiH” uvrsti odredba o formiranju Ministarstva odbrane – uprkos činjenici da se na posljednjem sastanku u OHR-u formiranju ovog ministarstva nije protivio čak ni rigidni SDS, te nasuprot zahtjevima i stavovima koje je u ime NATO-a izrazio generalni sekretar Džordž Robertson.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović zahtijeva od Visokog predstavnika da u cilju prosperiteta BiH anulira reakcionarno protivdržavno djelovanje Stranke za BiH i NHI, te da kao i u slučaju drugih pitanja vitalnih za interes BiH iskoristi svoje ovlasti i omogući zakonski osnov za formiranje jedinstvenog Ministarstva odbrane na nivou BiH.

You may also like...