30.11.2017. – u povodu odluke o besplatnom priključenju stambenih objekata u mjesnim zajednicama Šički Brod, Bukinje i Husino na sistem daljinskog grijanja

Bosanska stranka pozdravlja odluku Gradskog vijeća Tuzla kojom je određeno, na inicijativu vijećnika Mirnesa Ajanovića da se uvrsti kao vanredna tačka u (jučerašnji) Dnevni red Vijeća, da se svim stambenim objektima u mjesnim zajednicama Šički Brod, Bukinje i Husino, obezbijedi besplatan priključak na sistem daljinskog grijanja. U Odluci o dopuni Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom, kao osnov za besplatno priključenje, između ostalog, navedeno je – zbog činjenice da su mjesne zajednice Šički Brod, Bukinje i Husino izuzetno ekološki ugrožene zbog blizine Termoelektrane “Tuzla”, drugih aktivnih i napuštenih fabrika i njihovog otpada, te postojanja šljačišta, zbog čega su u te tri mjesne zajednice ugroženi i zrak i voda i zemljište – čime je otklonjena dugogodišnja nepravda prema tim građanima. Posebno je bitno naznačiti da je odluka rezultat aktivnog angažmana građana mjesnih zajednica Šički Brod i Bukinje, koji su se koristeći građansku inicijativu i istrajnost u svojim opravdanim zahtjevima – izborili za svoja prava koja im pripadaju shodno članovima 1., 2. i 3. Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana.

30.11.2017.

You may also like...