30.10.2000.

Saopštenje za javnost

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Volfgangu Petriču, za hitno donošenje obavezujuće odluke za međunarodne organizacije u BiH – kojom će se status zaposlenih iz reda lokalnog osoblja uskladiti sa važećim Zakonom o radu

BOSS Logo 1

Bosanska stranka zahtijeva da Visoki predstavnik u BiH Volfgang Petrič, u skladu sa svojim visokim ovlaštenjima hitno proglasi odluku kojom će obavezati sve međunarodne organizacije u BiH – da status svojih zaposlenih iz reda lokalnog osoblja usklade sa važećim Zakonom o radu.

Postojanje seksualnog zlostavljanja bh. žena zaposlenih u međunarodnim organizacijama u BiH, te ispražnjeni fondovi koji se finansiraju iz poreza na plate – čine hitnom potrebu da se crnoberzijanski uslovi pod kojima su u ovom organizacijama zaposleni bh. djevojke i mladići, usklade sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ukoliko Visoki predstavnik ne iskoristi svoja ovlaštenja i ne obaveže međunarodne organizacije u BiH da poštuju važeće zakone – biće to nastavak kršenja ljudskih prava domaćih radnika, ali i penzionera i ostalih građana koji direktno ispaštaju zbog rada na crno i neplaćanja poreza od strane Međunarodnih organizacija.

30.10.2000.

You may also like...