Category: Press 1999.

30. decembar 1999.

u povodu prezentacije otvorenog pisma upućenog međunarodnoj javnosti i dokaza koji demaskiraju Opštinsko vijeće Tuzla u njihovoj nakani da negiranjem navoda BOSS-a o ratnim zločinima prikriju vlastitu odgovornost Bosanska stranka obavještava međunarodnu javnost da...

27. decembar 1999.

u povodu malverzacija u domenu kadrovske politike u školama na području F BiH i indolentnog odnosa nadležnih kantonalnih ministarstava prema ovom problemu Bosanska stranka je u više navrata ukazivala na lošu situaciju u školstvu...

18. decembar 1999.

u povodu najave zabrane rada Bosanske stranke i hapšenja federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, zbog njihovog zalaganja da se sazna istina o kršenju ljudskih prava u Tuzli u toku rata

11. decembar 1999.

u povodu opstrukcija Kantonalnog i Opštinskog tužilaštva Tuzla, a u svrhu zaštite kriminalnih radnji koje je počinila sudija Opštinskog suda u Tuzli Milić Dijana

08. decembar 1999.

u povodu najave da će Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu otvoriti istragu u vezi sa ugrožavanjem ljudskih prava u tuzlanskim privatnim zatvorima za vrijeme rata

03. decembar 1999.

u povodu zahtjeva roditelja djece stradale na tuzlanskoj Kapiji 25. maja 1995. da funkcioneri Opštine Tuzla ispune svoje javno dato obećanje o izgradnji spomen obilježja stradalima koji su sahranjeni van memorijalnog groblja “Aleja”

24. novembar 1999.

u povodu centralne manifestacije obilježavnja 25. novembra, Dana državnosti BiH – koju za područje BiH   organizuje Opštinski odbor BOSS-a Srebrenik

19. novembar 1999.

u povodu krivične prijave koju je Bosanka stranka podnijela Federalnom tužilaštvu protiv sudije Opštinskog suda u Tuzli – Dijane Milić, radi počinjenog krivičnog djela iz člana 365. Krivičnog zakona Federacije BiH

13. novembar 1999.

u povodu prezentiranja dokaza o saradnji SDP-a sa vladajućim nacionalnim strankama,   i pokušaju SDP-a da svoje funkcionere abolira odgovornosti za krivična djela, korupciju i političku inertnost u svojim redovima