Category: Press 2013.

27.12.2013.

u povodu završnih godišnjih press konferencija političkih stranaka Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ukazuje na licemjerno djelovanje političkih stranaka koje ni u završnim godišnjim press konferencijama ne pokazuju ni minimum političkog dostojanstva da građane poštede...

18.12.2013.

u povodu podrške opravdanim zahtjevima Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH povodom prolongiranja isplate plata i naknada budžetskim korisnicima Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović daje punu podršku zaključcima Kantonalnog saveza Samostalnih sindikata TK, kojim se...

13.12.2013.

u povodu nemoralnih manipulacija u vezi predlaganja budžeta BiH od strane članova Predsjedništva BiH Željka Komšića i Bakira Izetbegovića, koji su pokušali izazvati socijalnu katastrofu Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ističe da je neophodno upozoriti...

06.12.2013.

u povodu Strategije reforme penzionog sistema u Federaciji BiH Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ističe da je Strategija reforme penzionog sistema u Federaciji BiH manipulacija vladajućih stranaka u cilju skretanja pažnje sa teškog stanja u...

29.11.2013.

u povodu inicijative BOSS-a za smanjenje ovlasti kantonima u cilju sprječavanja ekonomskog kolapsa opština u Federaciji BiH Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović inicirao je pokretanje kampanje za smanjenje ovlasti kantonima i njihovo prenošenje na opštinski...

15.11.2013.

u povodu zloupotrebe medijskog prostora Javnog RTV servisa u cilju ostvarenja interesa lica bliskih vladajućim strankama a na štetu komercijalnih medija, internet portala i štampe   Medijski pritisak Javnog RTV servisa da im se...

08.11.2013.

u povodu posljednje sjednice OV Tuzla i odluka koje će rezultirati obezbjeđenjem kvalitetnog vodosnabdijevanja, kao i sigurnog vodosnabdijevanja u narednih nekoliko decenija   Vijećnici BOSS-a su i na posljednoj sjednici OV Tuzla dali maksimalan...

30.10.2013.

u povodu ponovne namjere Vlade Federacije BiH da izmjenom Zakona o parničnom postupku i određivanjem advokatske nagrade pravobraniocima – vrši visoku novčanu odmazdu nad građanima koji se usude zatražiti sudsku zaštitu u slučaju kada...

24.10.2013.

u povodu Izvještaja Evropske unije o političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini Novi Izvještaj Evropske unije o političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini potvrdio je teško prethodno stanje u kojem...