Category: PRESS konferencije

Sve PRESS konferencije.

Izvještaj sa press konferencije u povodu pokretanja projekta „PLAN ZA SOCIJALNO-EKONOMSKI NACIONALNI OPORAVAK“

Nakon ozbiljnih i alarmirajućih upozorenja ekonomskih analitičara o neodrživosti ekonomskog a posebno penzionog sistema, a svjedočeći konstantnom odlivu mladih, tržišnoj nestabilnosti i apsolutnoj tišini vlasti po pitanju ekonomskih reformi, Bosanska stranka pokreće projekat „PLAN...