Category: PRESS – 2021.

PRESS konferencije iz 2021. godine.

Izvještaj sa press konferencije u povodu prezentacije prvog dijela reformi za projekt „PLAN ZA SOCIJALNO-EKONOMSKI NACIONALNI OPORAVAK“

U cilju realizacije projekta „PLAN ZA SOCIJALNO-EKONOMSKI NACIONALNI OPORAVAK“ predsjednik BOSS Mirnes Ajanović na trećoj tematskoj press konferenciji ističe da je u cilju realizacije projekta prvenstveno neophodno smanjiti gubitak radnih mjesta ali i povećati...

Izvještaj sa press konferencije u povodu argumentovanih upozorenja na neodrživost penzionog sistema u BiH i neophodne reforme radno-penzionog sistema

U sklopu realizacije projekta “PLAN ZA SOCIJALNO-EKONOMSKI NACIONALNI OPORAVAK”, u cilju detektovanja i rješavanja aktuelnih problema, BOSS na drugoj tematskoj press konferenciji ukazuje na upozorenja ekonomskih analitičara da stanje sa penzionim sistemom u BiH...

Izvještaj sa press konferencije u povodu pokretanja projekta „PLAN ZA SOCIJALNO-EKONOMSKI NACIONALNI OPORAVAK“

Nakon ozbiljnih i alarmirajućih upozorenja ekonomskih analitičara o neodrživosti ekonomskog a posebno penzionog sistema, a svjedočeći konstantnom odlivu mladih, tržišnoj nestabilnosti i apsolutnoj tišini vlasti po pitanju ekonomskih reformi, Bosanska stranka pokreće projekat „PLAN...