Category: Saopštenja 2005.

22. novembar 2005.

u povodu zahtjeva BOSS-a premijeru Vlade FBiH da realizuje odluku Parlamenta FBiH o isplati mjesečnih naknada nosiocima ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” i neosnovanog isticanja da je isplata sredstava uslovljena smanjenjem invalidnina

17. novembar 2005.

u povodu zahtjeva MUP-u i Tužilaštvu TK za provođenje istrage zbog lažnog predstavljanja i distribucije plakata u ime BOSS-a na području Tuzlanskog kantona

07. novembar 2005.

u povodu zahtjeva BOSS-a Parlamentarnoj skupštini BiH za dostavljanje izvještaja Vijeća ministara BiH o usmjeravanju sredstava Regulatorne agencije za medije Javnom servisu BiH