Category: Saopštenja za javnost

Sva saopštenja za javnost

Federalno tužilaštvo odredilo nadležnost Kantonalnog tužilaštva HNK Mostar za postupanje po krivičnoj prijavi Mirnesa Ajanovića zbog bakteriološki neispravne vode

Nakon što je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio krivičnu prijavu Federalnom tužilaštvu protiv Siniše Skočibušića, direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH i drugih odgovornih lica, Agencije za sigurnost hrane BiH i proizvođača flaširanih voda...

Krivična prijava protiv Siniše SkočibušIća i drugih lica Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Agencije za sigurnost hrane BiH i proizvođača bakteriološki neispravne vode za piće

Mirnes Ajanović je Federalnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv Siniše Skočibušića, direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH i drugih odgovornih lica, Agencije za sigurnost hrane BiH i proizvođača flaširanih voda za piće za koje...

Saopštenje za javnost u povodu Dana državnosti BiH i obaveze istrajavanja na usvajanju ili nametanju državnog zakona o zabrani fašističkog i nacionalističkog djelovanja i krivičnog procesuiranja nacional-socijalističkih partija

Uz čestitku građanima u povodu Dana državnosti i 79 godina od zasjedanja ZAVNOBiH-a kada je obnovljena državnost BiH u sadašnjim međunarodno priznatim granicama, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo poziva međunarodne zvaničnike u BiH na...